REPRODUKCIJA MLEČNIH KRAVA – UVOD

Reprodukcija je jedna od najznačajnih oblasti menadžmenta na farmi mlečnih krava. Nivo proizvodnje mleka direktno zavisi od reproduktivne efikasnosti životinja, posebno u uslovima intenzivne proizvodnje.

UTICAJ TOPLOTNOG STRESA NA REPRODUKCIJU KRAVA – UVOD

U prethodnim tekstovima (UTICAJ TOPLOTNOG STRESA NA TOVNA GOVEDA) smo se bavili uticajem toplotnog stresa na proizvodnju mleka i mesa. Sada nastavljamo da pričamo o uticaju na motor farme – reprodukciju.

UTICAJ TOPLOTNOG STRESA NA REPRODUKCIJU KRAVA – ZAKLJUČAK

U nastavku priče (UTICAJ TOPLOTNOG STRESA NA REPRODUKCIJU KRAVA – UVOD) o uticaju toplotnog stresa na reprodukciju, pričamo o mehanizmima i protokolima hormonske terapije koji mogu da pomognu da smanjimo negativno delovanje visoke temperature i vlažnosti vazduha na repro rezultate.

DISLOKACIJA SIRIŠTA – UVOD

Svedoci smo, da je u poslednjih desetak godina, došlo do značajnog skoka u proizvodnji mleka kod krava, naročito kod Holštajn-frizijske rase.

DISLOKACIJA SIRIŠTA – LEČENJE

U prehodna dva teksta smo pričali o tome šta je to dislokacija kako i kada nastaje i koji su simptomi. Danas ćemo pričati o lečenju, pre svega hirurškom metodom.

Alta COW WATCH

Pratite estrusni ciklus, zdravstveno stanje i ponašanje vaših životinja 24 sata 7 dana u nedelji sa Alta COW WATCH sistemom.

Video priručnik za VO krava

VO prirucnik

SEMEX PK BB je zvanični predstavnik firme Alta Genetics u Regionu koji Vam uz vrhunsku genetiku nudi i pravi partnerski odnos, koji kroz Selekcijski plan i plan VO nudi najsigurniji put ka genetskom napretku i dobijanju profitabilnijih životinja. Rezultat ovakve filozofije i pristupa je film koji je pre oko petnaest godina […]

Uticaj šepavosti

Krave koje imaju ovako povijena ledja teže ustaju, teže se kreću, samim tim manje vremena provode za hranidbenim stolom, te konzumiraju manje količine hrane

Nevidljive krave?

nevidljive krave

Ako pogledate karticu (dosije) krave u programu za upravljanje stadom ili u vašim beleškama, nevidljiva krava će imati samo četiri beleške u toku cele laktacije