Reprodukcija mlečnih krava – zaključak

Prethodni tekstovi na ovu temu su se bavili primerima dobre proizvođačke prakse na temu reprodukcije, u ovom se bavimo rekapitulacijom svega o čemu smo pričali.

Tehnika veštačkog osemenjavanja

U prethodnom tekstu smo se bavili upotrebom hormonskih šema u reprodukciji krava, a u ovom se bavimo pravilnom tehnikom VO.

Izazivanje ovulacije hormonskim šemama

Na velikim farmama Zapadne Evrope i SAD se ustalila praksa korišćenja hormona u cilju izazivanja, odnosno sinhronizacije estrusa i ovulacije kod grupe krava ili junica u stadu.

Estrusni ciklus krava

U prethodnom tesktu smo pričali o anatomiji i hormonima repro trakta krava, a sada se bavimo estrusnim ciklusom krava.

Repro evidencija i detekcija estrusa

REPRO-EVIDENCIJA-I-DETEKCIJA-ESTRUSA

U prošlom tekstu smo pričali o pokazateljima reproduktivnih rezultata, sada nastavljamo sa primerima dobre proizvođačke prakse i pričamo o repro evidenciji i detekciji estrusa.

REPRODUKCIJA MLEČNIH KRAVA – UVOD

Reprodukcija je jedna od najznačajnih oblasti menadžmenta na farmi mlečnih krava. Nivo proizvodnje mleka direktno zavisi od reproduktivne efikasnosti životinja, posebno u uslovima intenzivne proizvodnje.

UTICAJ TOPLOTNOG STRESA NA REPRODUKCIJU KRAVA – UVOD

U prethodnim tekstovima (UTICAJ TOPLOTNOG STRESA NA TOVNA GOVEDA) smo se bavili uticajem toplotnog stresa na proizvodnju mleka i mesa. Sada nastavljamo da pričamo o uticaju na motor farme – reprodukciju.

UTICAJ TOPLOTNOG STRESA NA REPRODUKCIJU KRAVA – ZAKLJUČAK

U nastavku priče (UTICAJ TOPLOTNOG STRESA NA REPRODUKCIJU KRAVA – UVOD) o uticaju toplotnog stresa na reprodukciju, pričamo o mehanizmima i protokolima hormonske terapije koji mogu da pomognu da smanjimo negativno delovanje visoke temperature i vlažnosti vazduha na repro rezultate.