Tehnika veštačkog osemenjavanja

U prethodnom tekstu smo se bavili upotrebom hormonskih šema u reprodukciji krava, a u ovom se bavimo pravilnom tehnikom VO.

Najvažniji uticaj na to da li će krava ostati steona ima osemenitelj. Stoga, osemenjavanje treba da obavljaju osobe koje su za to obučene. U našoj zemlji postoje i kursevi na kojima se može thenika VO naučiti i dobiti sertifikat, te samostalno osemenjavati svoje krave. Iako u tom smislu zakoni o veterinarstvu i stočarstvu nisu usklađeni. Kod osemenjavanja najvažnije su tri stvari:

  • Optimalno vreme osemenjavanja
  • Pravilno rukovanje semenom za osemenjavanje
  • Pravilna tehnika osemenjavanja

Vreme osemenjavanja. 12 – 18, najkasnije 20 časova nakon prvih znakova estrusa. Leti, pri velikim vrućinama se često događa da je optimalno vreme svega nekoliko sati nakon prvih znakova estrusa, a i sami znaci estrusa umeju da budu slabo ispoljeni. Zato je važno da u tim stuacijama pažljivo pratimo krave.

Optimalno vreme pripusta

U tabeli iznad je vrlo slikovito prikazano idealno vreme za osemenjavanje krava u odnosu na prve znakove estrusa.

Rukovanje semenom. Seme se čuva u kontejneru u kojem je seme uronjeno u tečni azot ćija je temperatura -196oC. Stoga treba biti oprezan pri vađenju semena da ne bi došlo da povreda i stvaranja promrzlina. Pre uzimanja semena treba oprati ruke i obrisati ih papirnim ubrusom. Opremu za odmrzavanje pajeta treba da držite blizu kontejnera sa semenom. Treba znati tačno koju kravu po broju ćete osemeniti i znati koje ćete seme prema planu osemnjavanja otopiti i iskoristiti. Seme treba otapati na temperaturi od 35-37 oC. Sledeći korak je podizanje kanistera u kojem se seme nalazi kako bi izvukli seme, ali ne više od linije zamrzavanja koja se jasno vidi na grlu kanistera. Uz pomoć pincete ili peana seme se prebacuje u vodeno kupatilo u kome će se odmrzavati za vremenski period kraći od 5 sekundi. Seme treba otapati najmanje 45 sekundi. Dok se seme odmrzava, greje se pistolet sa navlakom. Nakon 45 sekundi uzima se seme iz jedinice za odmrzavanje i obriše se papirnim ubrusom. Makazama se iseče zavareni vrh pajete. Pajeta se stavlja u pistolet, a zatim i plastična navlaka, koja se fiksira okretanjem. Treba nežno pomeriti klip pistoleta kako bi se izgurao sav zarobljeni vazduh. Pajetu treba iskoristiti u roku od 10 minuta.

Tehnika osemenjavanja. Staviti rukavicu za jednokratnu upotrebu (širetu) do ramena na levu ruku. Podmazati je lubrikantom. Stati postrance iza krave koja se osemenjava. Prstima formirati konus i lagano uvući ruku kroz rektalni otvor. Kada je ruka potpuno u rektumu, otvoriti prste iz konusnog položaja i po potrebi ukloniti feces. Izbegavati preterano kretanje ruke koje stvara vazdušne čepove u rektumu, a kasnije ne otežava da se uhvati grlić materice. Lagano prevući ruku od gornjeg dela rektuma do donjeg dela kako bi identifikovali grlić materice. Držati grlić materice palcem na vrhu, a ostatkom prstiju na dnu.

Temeljno obrisati područje vulve čistim papirnim ubrusom kako bi sprečili kontaminaciju i infekciju reproduktivnog trakta. Umetnuti pistolet kroz vulvu pod uglom od 40-45 stepeni dok ne dodirne krov vagine. Zatim poravnati pistolet kroz prolaz do grlića materice. Time se izbegava mogućnost ulaska u uretru koja se nalazi na podu vagine.

 

Dok se prolazi pistoletom kroz vaginu, rukom gurnuti cerviks napred. Ovo rasteže vaginu, sprečavajući da se pistolet uhvati u vaginalni nabor ili slepu kesu oko ulaza u grlić materice. Vrh pistoleta se može dovesti do cervikalnog kanala prstima ruke koja drži cerviks. Sa vrhom pistoleta u cervikalnom kanalu, održavati blagi pritisak napred na šipku pistoleta dok manipulišete grlićem materice ispred pistoleta.

Dok se prolazi pistoletom kroz grlić materice, držati kažiprst na kraju cervikalnog kanala kako bi osetili vrh na ciljnom mestu, telu materice. Podignite prst i polako odložite spermu u telo materice. Ova pozicija garantuje maksimalnu količinu i jednaku distribuciju sperme na telu materice.

Nakon što se sva sperma istisne, povucite pistolet i ruku, skinite navlaku i pajetu semena sa pistoleta. Skinite ruku rukavice preko navlake bacite je u odgovarajući kontejner za smeće. Pajetu sačuvajte, potrebna je kao dokaz da je krava osemenjena. Očistite ruke. Izuzetno je važno odmah popuniti evidenciju o osemenjavnju nakon svakog osemenjavanja, svako odlaganje dovodi do mogućih grešaka.

U sledećem tekstu se bavimo reproduktivnim pregledima, kontrolom i dijagnostikom steonosti.

Vladimir Đorđević
Vladan Ćirić
Maj 2022