ALTA Genetic - Istorija

alta genetic
alta genetic
 • 1910 – Osnavana je Carnation Farma
 • 1940-1950 – Carnation Farma osniva odeljenje za genetski materijal u govedarstvu – Šire se u SAD (Sjedinjene Američke Države) razvojem tehnologije duboko zamrznutog semena
 • 1968 – Doug Blair osniva Western Breeder Service u Kanadi koji se počinje da se bavi tehnologijom i programima VO tovnih rasa
 • 1975 – Western Breeders počinje da se bavi prodajom i semena holštajn bikova
 • 1975 – Wijnand Pon počinje da se bavi prodajom semena kanadskog holštajna u Holandiji
 • 1985 – Odeljenje za genetski materijal u govedarstvu Carnation Farme menja ime u Landmark Genetics
 • 1986 – Osnovana je kompanija Alta Genetics, specijalizovana za istraživanje embrio transfera
 • 1988 – Kompanija Western Breeders se spaja sa Alta Genetics
 • 1993 – Alta Genetics izlazi na berzu
 • 1995 – Alta Genetics kupuje Landmark Genetics
 • 1996 – Alta Genetics i Koepon Holding započinju zajednička ulaganja u Holandiji
 • 2000 – Wijnand Pon kupuje kompaniju Alta Genetics i uključuje je u Koepon Holding-a – Alta Genetics postaje najveća privatna kompanija, koja se bavi tehnologijom VO na svetu
 • 2000 – do danas – Alta je direktno prisutna u 14, a preko distributera u još 85 zemalja (regiona) sveta. – Sa centrima za VO koji se nalaze u šest različitih zemalja
 • 2001 – Osnovan je Alta Advantage program – Ovaj program utiče na izmenu načina na koji se vrši progeno testiranje bikova i njihovih ćerki
 • 2009 – Wijnand Pon kupuje VAS & SCCL i uključuje ih u Koepon Holding
 • 2010 – Sa pojavom genomskog testiranja, evoluira i Alta Adventage program – Postaje partnerski program baziran na izradi selekcijskih planova “po meri”
 • 2018 – Koepon Holding se spaja sa Cooperative Resources International (CRI) i formira URUS – Holding kompaniju, sa kooperativnim i privatnim vlasništvom, čiji je moto da se farmerima, iz celog sveta ponude najbolja rešenja iz oblasti genetike i upravljanja farmama sa ciljem unapređenja kvaliteta i produktivnosti