Tovne rase

Seme bikova

alta cedarlea sarole tovne rase seme amerika bikova semex
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
LOW RIDER
KANADSKI ŠAROLE
M.tel.pri.rodjenju
M.tel.pri.zaluč
M.jed.junadi
Lakoća teljenja
-4,0
28
62
11.8
Detaljnije
greco francuska sarole tovne rase evolution
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
GRECO
FRANCUSKI ŠAROLE
Lakoća teljenja
Konf. polutki
Boja mesa
Tovni indeks
101
114
91
117
Detaljnije
jarret seme bikova francuska sarole evolution
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
JARRET
FRANCUSKI ŠAROLE
Lakoća teljenja
Materinske osobine
Funkcionalne osobine
Tovni indeks
109
114
108
105
Detaljnije
messmer francuski charolais sarole seme bikova semex
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
MESSMER
FRANCUSKI ŠAROLE
Lakoća teljenja
Materinske osobine
Funkcionalne osobine
Tovni indeks
106
122
/
111
Detaljnije
mississipi charolais sarole seme bikova francuska semex
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
MISSISSIPI
FRANCUSKI ŠAROLE
Lakoća teljenja
Materinske osobine
Funkcionalne osobine
Tovni indeks
106
109
/
110
Detaljnije
alta strada seme sarole kanada bikovi semex
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
STRADA
KANADSKI ŠAROLE
M.tel.pri.rodjenju
M.tel.pri.zalučenju
Masa jed.junadi
Lakoća teljenja
3.1
72
132
2.7
Detaljnije
swiss haribo limuzin svajcarska semex seme bikova
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
HARIBO PP
LIMUZIN
Lakoća teljenja
Masa hl. pol. t.
Masa hl. pol. j.
Masa t. pol. t.
100
101
105
97
Detaljnije
synetics efee imuzin francuska tovne rase seme bikova semex
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
EFEE
LIMUZIN
Lakoća teljenja
Materinske osobine
Funkcionalne osobine
Tovni index
101
98
99
106
Detaljnije
alta resolve angus crveni seme bikova tovne rase najbolje meso semex
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
RESOLVE
CRVENI ANGUS
M. tel. pri rođenju
M. tel. pri zaluče.
Masa jed. junadi
Lakoća teljenja
0.60
49.0
76.0
9.00
Detaljnije
alta san dance crveni angus seme bikova tovni semex najbolje meso amerika
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
SANDANCE
CRVENI ANGUS
M. tel. pri rođenju
M. tel. pri zaluče.
Masa jed. junadi
Lakoća teljenja
0.61
0.57
0.57
0.56
Detaljnije
alta richmond crveni angus amerika seme bikova semex
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
RICHMOND
CRVENI ANGUS
M. tel. pri rođenju
M. tel. pri zaluče.
Masa jed. junadi
Lakoća teljenja
0.45
0.44
0.44
0.43
Detaljnije
alta universe seme bikova hereford semex
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
UNIVERSE
BEZROŽNI HEROFORD
M. tel. pri rođenju
M. tel. pri zaluče.
Masa jed. junadi
Lakoća teljenja
0.68
0.57
0.50
0.37
Detaljnije
alta union seme hereford semex vestacko osemenjavanje
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
UNION
BEZROŽNI HEROFORD
M. tel. pri rođenju
M. tel. pri zaluče.
Masa jed. junadi
Lakoća teljenja
0.68
0.59
0.59
0.38
Detaljnije
seme bikova belgijsko plavo
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
CANARD
BELGIJSKO PLAVO
Okvir
Muskuloznost
Mesnatost
Ukupna ocena
83
114
107
104
Detaljnije