Tovne rase

Seme bikova

greco francuska sarole tovne rase evolution
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
GRECO
FRANCUSKI ŠAROLE
Lakoća teljenja
Konf. polutki
Boja mesa
Tovni indeks
101
114
91
117
Detaljnije
jarret seme bikova francuska sarole evolution
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
JARRET
FRANCUSKI ŠAROLE
Lakoća teljenja
Materinske osobine
Funkcionalne osobine
Tovni indeks
109
114
108
105
Detaljnije
junior exc-sarole seme bikova francuska semex
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
JUNIOR EXC
FRANCUSKI ŠAROLE
Lakoća teljenja
Konf. polutki
Boja mesa
Tovni indeks
104
105
96
97
Detaljnije
messmer francuski charolais sarole seme bikova semex
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
MESSMER
FRANCUSKI ŠAROLE
Lakoća teljenja
Materinske osobine
Funkcionalne osobine
Tovni indeks
106
122
/
111
Detaljnije
mississipi charolais sarole seme bikova francuska semex
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
MISSISSIPI
FRANCUSKI ŠAROLE
Lakoća teljenja
Materinske osobine
Funkcionalne osobine
Tovni indeks
106
109
/
110
Detaljnije
alta sparrows kingston tovne rasesarole seme
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
KINGSTON
KANADSKI ŠAROLE
M.tel. pri rođenju
M. tel. pri zaluče.
Masa jed. jun.
Lakoća teljenja
+0.20 kg
+30.00 kg
+80.00 kg
+3.7
Detaljnije
ici limousin limuzin seme francuska sperma semex
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
ICI
LIMUZIN
Lakoća teljenja
Materinske osobine
Funkcionalne osobine
Tovni indeks
108
113
101
90
Detaljnije
jakob limuzin francuska seme bikova semex
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
JAKOB
LIMUZIN
Lakoća teljenja
Masa hl. polutke t.
Masa hl. polutke j.
Masa t. polutke t.
Masa t. polutke j.
99
121
109
113
109
Detaljnije
sessame limuzin sperma seme bikova semex
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
SESAME
LIMUZIN
Lakoća teljenja
Materinske osobine
Funkcionalne osobine
Tovni index
102
115
100
117
Detaljnije
redsun crveni angus seme bikova semex
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
REDSUN PP*
CRVENI ANGUS
Lakoća teljenja
Masa hl. polutke t.
Masa hl. polutke j.
Masa t. polutke t.
Masa t. polutke j.
108
95
83
95
89
Detaljnije
Timeline hereford seme bikova
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
TIMELINE
BEZROŽNI HEROFORD
M. tel. pri rođenju
M. tel. pri zaluče.
Masa jed. junadi
Lakoća teljenja
4.50 kg
+55.70 kg
+82.30 kg
+0.40
Detaljnije
alta union seme hereford semex vestacko osemenjavanje
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
UNION
BEZROŽNI HEROFORD
M. tel. pri rođenju
M. tel. pri zaluče.
Masa jed. junadi
Lakoća teljenja
3.00 kg
+53.50 kg
+88.30 kg
+4.10
Detaljnije
Badge seme bikova belgijsko plavo
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
BADGE
BELGIJSKO PLAVO
Okvir
Muskuloznost
Mesnatost
Ukupna ocena
70
87
81
83
Detaljnije
verrati belgisko plavo semex osemenjavanje sperma
………………………………..  …. ………………………….. ……………………..  …. …………………….. ……………………..
VERRATI
BELGIJSKO PLAVO
Okvir
Muskuloznost
Mesnatost
Ukupna ocena
83
114
107
104
Detaljnije