Katalog bikova 2023

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Holštajn rase za 2023. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2023

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Simentalske rase za 2023. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2023

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Tovne rase za 2023. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2022

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Holštajn rase za 2022. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2022

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Simentalske rase za 2022. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2022

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Tovne rase za 2022. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2021

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Holštajn rase za 2021. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2021

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Simentalske rase za 2021. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2021

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Tovne rase za 2021. godinu klikom na dugme detalnije.
Katalog Holstajn 2020

Katalog bikova 2020

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Holštajn rase za 2020. godinu klikom na dugme detalnije.
Katalog simental 2020

Katalog bikova 2020

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Simentalske rase za 2020. godinu klikom na dugme detalnije.
Katalog Tovne rase 2020

Katalog bikova 2020

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Tovne rase za 2020. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2019

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Holštajn rase za 2019. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2019

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Simentalske rase za 2019. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2018

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Holštajn rase za 2018. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2018

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Simentalske rase za 2018. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2017

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Holštajn rase za 2017. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2017

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Simentalske rase za 2017. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2016

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Holštajn rase za 2016. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2016

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Simentalske rase za 2016. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2015

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Holštajn rase za 2015. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2015

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Simentalske rase za 2015. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2014

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Holštajn rase za 2014. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2014

Srpska verzija
Preuzmite katalog bikova Simentalske rase za 2014. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2013

Srpska verzija
Preuzmite katalog SEMEX PKBB-a za 2013. godinu klikom na dugme detalnije.

Katalog bikova 2013

Mađarska verzija
Preuzmite katalog SEMEX PKBB-a za 2013. godinu klikom na dugme detalnije.