Stručno usvršavanje

Sa našim partnerima iz firme Alta Genetics nudimo stručna usavršavanja kroz programe AltaU, AltaDMS, AltaSHOWCASE i online platformu za učenje dairylearning.com.

AltaU
AltaDMS
AltaAdventage
dairy-learning