AltaADVENTAGE Showcase

Alta organizuje svake godine obilaske farmi u SAD-a i Evropi kako bi farmeri (upravnici farmi, veterinari itd.) imali priliku da vide najbolje farme na pomenutim kontinetima, razmene iskustva sa farmerima koji su prisutni, čuju brojne informacije na iz oblasti menadžmenta, ishrane, genetike i reprodukcije.

AltaAdventage

AltaADVENTAGE Showcase Vam pruža jedinstvenu priliku da:

  • Provedete 3 dana sa najprogresivnijim proizvođačima mleka na svetu
  • Razmenjujete mišljenja i iskustva sa farmerima iz svih krajeva sveta
  • Shvatite benefite koje sa sobom nosi izrada Selekcijskog plana i plana VO u softveru AltaGPS

VIDEO: