Distribucija Suplemenata i Aditiva

RumiLife® CAL24™ je suplement u ishrani goveda koji pomaže održanju nivoa kalcijuma kod krava.

U saradnji sa firmama Paxel i Timac Agro, nudimo Vam sve proizvode iz njihovih programa za goveda.

rumilif
SCHAUMANN
timac-agro