RumiLife® CAL24™ Suplement u ishrani goveda

RumiLife® CAL24™ je suplement u ishrani goveda koji pomaže održanju nivoa kalcijuma kod krava.

Sadržaj

  • 100g kalcijuma
  • Sadrži mešavinu kalcijum hlorida koji služi za momentalno oslobađanje i kombinaciju kalcijumovih i magnezijumovih soli poreklom iz morskih algi za postepeno oslobađanje kalcijuma
  • Sadrži vitamin D u cilju maksimalnog usvajanja i iskorišćenja kalcijuma u prva 24 sata nakon teljenja
  • Dva bolusa u paketu

Prednosti

  • Bolusi se daju jedan za drugim, što znači da se krava fiksira samo jednom
  • Dugotrajno oslobađanje kalcijuma
  • Izvor je dovoljne količine kalcijuma koja pomaže kravi da laše uđe u laktaciju
  • Lako se aplikuje i daje kravama

Opcije

  • RumiLife® CAL24™ kutija sa 24 bolusa
  • RumiLife® CAL24™ kutija sa 60 bolusa