EVOLUTION International je vodeći francuski izvoznik genetskog materijala za goveda i koze, što je posledica rada na selekciji dugog više od 60 godina. To je kooperativa nastala spajanjem više partnerskih firmi – odgajivača različitih rasa u Francuskoj, koja pokriva 75% domaćeg tržišta. Ova kompanija je vodeći svetski izvoznik semena tovnih rasa goveda. Najznačajnije su, naravno, francuske tovne rase – šarole i limuzin. Osim semena tovnih bikova za odgoj u čistoj rasi, u ponudi su i bikovi posebno selekcionisani za ukrštanje sa mlečnim kravama sa ciljem dobijanja kvalitetnijeg tovnog materijala.

EVOLUTION International sarađuje sa 50,000 odgajivača preko mreže distributera koja pokriva više od 70 zemalja sveta. Njihova ponuda obuhvata 21 različitu rasu goveda i koza. Kroz odgajivačke programe za svaku rasu pojedinačno nude vrhunsku genetiku (seme i embrione), tehničku podršku i druge savetodavne usluge. Seme dolazi iz 8 različitih centara za VO u Francuskoj, u kojima se nalazi oko 950 različitih bikova. Godišnje se proizvede i proda oko 6,5 miliona doza konvencionalnog i oko pola miliona doza seksiranog semena. Od 2013. godine, zajedno sa LABOGENA laboratorijom, ova kompanija sprovodi i genomsko testiranje životinja.