Redovno obilazimo Vaše farme, donosimo seme za veštačko osemenjavanje i tečni azot…
Nudimo proizvođačima izradu selekcijskog plana i plana VO koristeći softver AltaGPS…
Ponuda kontejnera za čuvanje semena, opreme za veštačko osemenjavanje i šireta…
U saradnji firmama Paxel i Timac Agro, nudimo Vam sve proizvode iz njihovih programa za goveda…
Angažovanje našeg stručnog tima se odnosi na pomoć u svim segmentima proizvodnje mleka…
Sa našim partnerima iz firme Alta Genetics nudimo stručna usavršavanja kroz programe AltaDMS i AltaU…