SEMEX PK BB nudi proizvođačima izradu selekcijskog plana i plana osemenjavanja koristeći najmoderniji svetski softver Alta GPS.

  • Dolazimo kod proizvođača, detaljno obilazimo Vaša stada i ocenjujemo krave.
  • Od Vaše matične službe uzimamo podatke o poreklu
  • Zajedno sa Vama definišemo odgajivačke ciljeve.
  • Na osnovu ovih podataka izrađujemo selekcijski plan i plan osemenjavanja za Vašu farmu.

Jedino takvim, sveobuhvatnim pristupom moguće je ostvariti najveći genetski napredak, a istovremeno izbeći visok procenat srodstva. Nudeći Vam uslugu izrade plana VO, seme vrhunskog kvaliteta i fertilnosti, SEMEX PK BB se profiliše kao siguran partner u čitavom proizvodnom ciklusu od osemenjavanja, preko zdravog teleta i junice do krave visoke proizvodnje.