Swissgenetics

Swissgenetics je kooperativa, čiji su vlasnici farmeri Švajcarske. Osnovan je 1960 godine. U svakom momentu ima 650 bikova u eksploataciji. Ova kompanija godišnje proda preko million doza semena u 60 zemelja u svetu. Svoju odgajivačku filozofiju bazira na dobijanju efikasnih, zdravih i plodnih životinja mlečnih, tovnih i rasa dvostruke namene. Ovo je jedina firma na svetu koja nudi seme originalnog švajcarskog simentalca RC (60). Što se tiče ponude Browns Swiss rase, Swissgenetics ima najkvalitetniju i najširu ponudu bikova ove rase na svetu.

SwissGenetics

Zbog specifičnosti geografskih i klimatskih uslova u Švajcarskoj, treba navesti nekoliko stavri:

  1. 75% obradivih površina u Švajcarskoj su travne površine.
  2. Prosečna potrošnja koncentrata po kilogramu proizvedenog mleka u Švajcarskoj je 90gr – najniža u Evropi.
  3. Prosečan broj somatskih ćelija u mleku u Švajcarskoj je 110 000 – najniži u Evropi.

Na kraju moramo reći da su trenutne evropske šampionke rasa Crvenog Holštajna, Crnog Holštajna i Brown Swiss rođene u Švajcarskoj.