AltaU – Alta Univerisity

AltaU – Alta Univerisity – je kurs organizovan jednom godišnje u SAD (Sjedinjenim Američkim Državama). Ova intenzivna obuka traje 5 dana i dizajnirana je za vlasnike i menadžere farmi. Podrazumeva brojna predavanja iz različitih oblasti:

  • Menadžment teladi
  • Ishrana i menadžment junica
  • Smeštaj, komfor i ishrana krava u laktaciji
  • Zdravlje vimena, kvalitet mleka i upravljanje izmuzištem
  • Menadžment zasušenih krava i krava u tranziciji
  • Organizacija rada i radnika
  • Donošenje odluka i ekonomski pokazatelji
  • Reprodukcija i menadžment osemenjavanja
  • Analiza podataka (rezultata)
AltaU

Svaka grupa na AltaU je ograničena na 18 ljudi, kako bi se obezbedili uslovi za interaktivno učenje. Predavači su visoko cenjeni univerzitetski profesori, stručnjaci i lideri iz oblasti proizvodnje mleka. Predavanja su na Engleskom jeziku.

VIDEO: