Izazivanje ovulacije hormonskim šemama

Na velikim farmama Zapadne Evrope i SAD se ustalila praksa korišćenja hormona u cilju izazivanja, odnosno sinhronizacije estrusa i ovulacije kod grupe krava ili junica u stadu.

Hormoni se koriste šematski i postoji nekoliko dokazanih hormonskih protokola koji daju rezultate. Najpoznatiji su – Dupli PGF protokol (Double PGF protocol), OvSync, PreSync-Ovsync, ReSync, Double OvSync itd.

Hormoni koje koristimo u okviru ovih protokola su:

  • GnRH

Izaziva rast i ovulaciju dominantnog folikula na jajniku

Efikasan samo tokom folikularne faze estrusnog ciklusa

Nazivi GnRH proizvoda: Cistorelin, Factrel, Fertagil, Receptal, Gonabreed

  • Prostaglandin (PGF2alfa)

Izaziva regresiju žutog tela i ulazak u estrus

Efikasan samo tokom lutealne faze estrusnog ciklusa

Nazivi PGF2alfa proizvoda: Sinchsure, Lutalise, Estrumate, Estroplan

 

Kako bi razumeli kada je najbolje da se počne sa hormonskim protokolima moramo da razumemo kada se u slučaju korišćenja istih postižu najbolji rezultati.

Tabela 2.  je sastavljena na osnovu podataka o 6.5 miliona osemenjavanja nakon korišćenja hormosnkih protokola u SAD. Iz nje je jasno da je najbolja uspešnog osemenjavanja postiže oko 70. dana laktacije. Ideja je prilagoditi rad sa hormonima u odnosu na ovaj podatak. Tako na primer, sa PreSync-OvSync protokolom treba početi od 29 do 35 dana u laktaciji, kako bi se prvo osemenjavanje desilo u optimalnom periodu oko 70tog dana.

Ispod su primeri različitih protokola – hormonskih šema

G6G protokol

Primer PreSync-OvSynch kalendara sa satnicama za davanje injekcija

Ako se donosi odluka o baziranju reprodukcije na hormonskim protokolima izuzetno je važno da se šeme i satnica davanja injekcija strogo poštuje, u suprotnom, rezultati će izostati. Sa obzirom da ovi protokoli nisu jeftini, ne poštovanje pravilnog rada sa njima može značajno uticati na povećanje troškova reprodukcije. Ono što je važno napomenuti to je da su hormoni izuzetno jaki lekovi, čije se korišćenje bez nadzora i preporuke veterinara ne preporučuje.

U sledećem tekstu ćemo se baviti pravilnom tehnikom VO. 

Vladimir Đorđević
Vladan Ćirić
Maj 2022