Reprodukcija mlečnih krava – zaključak

Prethodni tekstovi na ovu temu su se bavili primerima dobre proizvođačke prakse na temu reprodukcije, u ovom se bavimo rekapitulacijom svega o čemu smo pričali.

Jedan od najvažnijih segmenata proizvodnje mleka je reprodukcija. Koliko vredi steona krava? koliko košta dan jalove krave preko 90tog dana u laktaciji? Krave koje imaju neredovan reproduktivni ciklus i ne ostaju steone predstavljaju problem na farmi. Uzroci i potencijalna rešenja za izostajanje ovulacije i estrusa mlečnih krava se razlikuju. Ovulacija je događaj od posebnog značaja u reproduktivnom ciklusu krava i junica. Kada folikul na jajniku dostigne određenu veličinu, kada postane osetljiv na delovanje hormona koji izazivaju pucanje folikula i otpuštanje jajne ćelije u jajovod. U jajovodu dolazi do oplodnje, ukoliko je osemenjavanje izvršeno na vreme. Nema reprodukcije ukoliko nema ovulacije.

Stada sa najboljim reproduktivnim rezultatima od drugih odvajaju osnovne, male i jednostavne stvari i to:

  1. Period Tranzicije

Sve što se kravi događa pre, tokom i posle teljenja je priprema za sledeći reproduktivni ciklus. A to počinje obezbeđivanjem adekvatnog perioda zasušenja. Bez obzira na standardnu dužinu perioda zasušenja koju ste postavili, imajte na umu da će krave u prvoj laktaciji imati kraću trudnoću za oko 8-10 dana. Nakon teljenja, rezultat dobrog programa i menadžmenta svežih krava će biti manji broj bolesnih životinja (sa manje metritisa, ketoze, mlečne groznice, zaostale posteljice, mastitisa, itd).  Manje problema sa svežim kravama nam garantuje da će one ući lakše i u većem broju u novi reproduktivni ciklus.

  1. Postavljanje tačne i potpune evidencije i praćenje pokazatelja uspešnosti reprodukcije

Kada imamo podatke, lako postavljamo merljive ciljeve i formulišemo strategije za njihovo dostizanje. Postavljanje ciljeva, njihovo praćenje i stalno upoređivanje sa drugim, boljim rezultatima nam pomaže da razumemo šta je dobro i koje su nam slabosti reproduktivnog programa.

  1. Pravilno korišćenje hormona i hormonskih šema

Činjenica je da sve krave neće prirodno ući u estrus. Kako bi im pomogli da opet ostanu steone, program sinhronizacije estrusa može biti pravi put, samo ako se hormoni koriste prema tačno utvrđenim šemama i satnicama uz kontrolu Vašeg veterinara.  U suprotnom nastaje haos i nanećete više štete nego što ćete imati koristi. Bez obzira na hormonske protokole koje koristite – samo dobro planiran program sinhronizacije je pravi način da se postignu maksimalni rezultati u reprodukciji.

  1. Pravilno korišćenje semena i pravilna tehnika VO

Rukovanje semenom je ključni korak kada pričamo o reprodukciji i direktno utiče na stopu začeća. Mnogi problemi nastaju upravo u trenucima odmrzavanja pajeta semena i punjenja pistoleta za VO. Poboljšajte šanse da Vaše krave ostanu steone prateći uputstva o optimalnom vremenu osemenjavanja i pravilnoj tehnici osemenjavanja.

  1. Detekcija estrusa

Estrus je još jedan rutinski događaj kod krava koje normalno cikliraju. Ovo je kratka faza reproduktivnog ciklusa, i obično počinje jedan dan pre početka ovulacije. U ovoj fazi je povećana fizička aktivnost, krave dopuštaju da budu zaskočene i uočava se pojava estralne sluzi. Opažanje estrusa je jedan od najvažnijih segmenata u reproduktivnom menadžmentu na farmi. Za postizanje odličnih rezultata u otkrivanju estrusa je potrebna posvećenost i vreme. Mnogi farmeri imaju drugih obaveza na farmi te ne provode mnogo vremena na detekciju estrusa. Rezultat uloženog vremena na posmatranje krava sa ciljem uočavanja još jednog estrusa svakoga dana, bi bio dodatnih 365 osemenjenih krava godišnje, ako je koncepcija 35% to je 128 steonih krava više – razmislite o tome.

  1. Selekcija na plodnost krava

O ovoj temi smo pričali naširoko OVDE. Suština je sledeća, u Vaše selekcijske planove, pri odabiru bikova, uključite osobine plodnosti i tako praktično unaprediti plodnost sledeće generacije ženskih grla.

  1. Koristite Concept plus bikove

Altini visoko fertilni CONCEPT PLUS bikovi imaju 2 – 5% sa konvencionalnim i 4 – 9% višu stopu koncepcije sa seksiranim semenom.

Treba imati na umu da krava koje teško ostaje steona košta daleko više od trošakova semena i rada, ona zauzima dragoceno mesto u štali koje bi moglo biti popunjeno profitabilnijom životinjom. Definisanjem vrednosti referentnih pokazatelja učinka reprodukcije u kombinaciji sa implementacijom raznih protokolola, promenom i prilagođavanjem menadžmenta na farmi, mogu se značajno ublažiti reproduktivni problemi i ostvariti osetne finansijske i organizacione koristi. Uz stalno podizanje lestvice standarda, odnosno ciljeva, stalna reevaluacija rezultata, planova protokola i obuka zaposlenih su ključevi uspešnog reproduktivnog rada.

Katarina Šolaja

Vladimir Đorđević

Vladan Ćirić

Maj 2022