Dvadeset pet godina od osnivanja naše kompanije

Dragi prijatelji, Pre 25 godina naša Kompanija je počela sa radom kao prvoosnovana distributerska kuća ove vrste u Srbiji.

Navedeni period života i rada firme, u burnim vremenima koja su iza nas, je izuzetno dug. To govori o našoj i Vašoj postojanosti i profesionalnosti. Zbog toga smo ponosni i veoma srećni!

Osnovna ideja prilikom osnivanja firme je bila da se svim farmerima u Srbiji, “velikim” i “malim”, ponudi seme bikova istog genetskog kvaliteta koje se koristi u stočarski najrazvijenijim zemljama sveta. Da im se omogući izbor, kao i odluka u kom smeru će unapređivati svoja stada.

Trudili smo se da u prethodnom periodu, budemo uvek na raspolaganju, da svojim sugestijama i komentarima pomognemo u donošenju najboljih odluka. Pažljivo smo slušali Vaše želje, pratili nove trendove u oblasti genetike i selekcije u govedarstvu. Prvi smo prepoznali potrebu da ponudimo seksirano seme, seme genomski ocenjenih bikova, genomsku analizu stada i kompletne planove osemenjavanja. Tako se radi u ozbiljim stočarskim zemljama, a naši poslovni saradnici i dugogodišnji prijatelji su najbolji predstavnici srpskog govedarstva.

Raspolažemo bazom podataka o poreklu nekoliko desetina hiljada krava i junica holštajn i simentalske rase. Na osnovu toga, uz studiozan obilazak farmi i ocenu grla, shodno željama i mogućnostima dajemo predlog šta i kako dalje treba raditi.

Stručna ekipa naše Kompanije, je mlada, ambiciozna, željna znanja i njegovog unapređenja, dobronamerna i posvećena poslu, a nadasve otvorena za saradnju. Primenom novih tehnologija, Vašim i našim obukama iz različitih oblasti govedarske proizvodnje, i u budućnosti ćemo prenositi nove ideje i stručna rešenja iz sveta. Siguran sam da ćemo i dalje ostati Vaš pouzdan partner.

Hvala na poverenju!

Miroslav Ćirić

U Beogradu, Maj 2022.