Šta je genomska analiza goveda

U Srbiji se sve više priča o genomskoj analizi i genomskoj selekciji. Istovremeno, jedan mali broj mlečnih farmi u Vojvodini, već nekoliko godina koristi rezultate genomskog testiranja ženskog podmlatka u praktičnoj selekciji.

Praktična primena genomske analize u selekciji goveda

U prethodnom tekstu smo pričali o tome šta je genom i kako se čita, a u ovom, pričamo o tome šta jedna farma može da uradi sa informacijama dobijenim iz rezulta genomske analize.