Epigenetika i proizvodnja mleka – praktična primena

Od objašnjenja šta je epigenetika, preko njenih mehanizama, u ovom tekstu završavamo priču o ovoj temi.

Cilj istraživanja epigenetike u stočarstvu je da se definišu uticaji određenih promena u epigenomu na fenotip životinje, i da se ovi primeri dobre proizvođačke prakse koji imaju pozitivan uticaj na ekspresiju gena što pre uključe u menadžment i selekciju u stočarstvu.

Ako hoćemo da opišemo uticaj epigenetike najprostiji primer su jednojajčani blizanci: ukoliko dve bilznakinje kao telad stavimo u različite uslove, njihov fenotip – izgled, proizvodnja, podložnost bolestima i dugovečnost, će se sa uzrastom sve više razlikovati – neće biti isti, bez obzira na identičnu genetsku osnovu.

Istraživanja epigenetike u govedarstvu su još uvek u začetku, međutim, ima nekih saznanja koja su primenjiva u praksi na farmama. Najznačajniji uticaj na ove promene kod krava imaju ishrana, menadžment, klima (toplotni stres) i bolesti, a kako su sve osobine pod uticajem epigenetike, istraživanje i primena epigenetike može imati veliki uticaj na mlečno govedarstvo. U holštajn asocijaciji SAD-a, Holstein USA, se već neko vreme priča o stvaranju posebnih linija holštajn rase, oslanjajući se na saznanja iz epigenetike, kako bi se stvorile krave koje će biti prilagođene samo jednom klimatskom području u kojem će faktori okoline na epigenom određene genetske osnove imati najpoželjniji uticaj.

Navešćemo samo nekoliko primera u mlečnom govedarstvu koja se povezuju sa epigenetikom:

Epigenetika je raskrsnica između uslova okoline i nasledne osnove (genetskog potencijala) na kojoj se ukrštaju genetska selekcija, ishrana, odgoj podmlatka, reprodukcija, protokoli muže, rotiranja i grupisanja krava. Ovo je sledeća oblast nauke o genetici koja će se baviti ne samo genetskim planovima, selekcijom, genomskim testovima i sparivanjem već i uslovima u kojima te životinje proizvode. Suština je sledeća, možemo provesti sate i dane baveći se selekcijom u stadu i biranjem bikova koji odgovaraju vašim kravama i vašim ciljevima, ako tu genetiku ne smestimo u odgovarajuće uslove, ne odgojimo dobro, ne nahranimo i ne ispratimo – željeni rezultati će izostati. I suprotno, genetika je osnova svakog profitabilnog stada i farme.

Katarina Šolaja

Vladan Ćirić, april 2023