DRENCH MATE – Pumpa za drenčiranje krava

Jedan od najčešćih razloga za “škartiranje” krava iz stada su posledice metaboličkih poremećaja.

Krave koje prođu kroz ketozu, acidozu, hipokalcemiju (mlečnu groznicu), ili kao posledicu navedenih poremećaja dislokaciju sirišta, teško u toku tekuće laktacije postižu maksimalnu proizvodnju mleka određenu genetskim potencijalom. Iz tog razloga je razvijen jednostavan način za sprečavanje ili efikasno lečenje metaboličkih poremećaja koji se naziva drenčiranje krava.

Drenčiranje je proces upumpavanja tečnosti u burag. Tečnost može biti čista voda (temperature 36°C) ili neki od rastvora propilen glikola, kalcijum propionata, kvasaca, elektrolita ili svih jedinjenja zajedno, u zavisnosti od metaboličkog poremećaja koji se tretira. Svaku bolesnu kravu ili svežu kravu koja nije pila dobrovoljno ponuđenu tečnost nakon teljenja treba naliti. U slučaju bolesnih krava, nalivanjem veće količine tečnosti im pomažemo da se brže i lakše izleče, dok slučaju sveže oteljenih krava osiguravamo da je preko potrebni rastvor nakon teljenja popijen.

Drench-Mate je jedinstveni, visokokvalitetni sistem za ručno pumpanje tečnosti u burag preživara.  Koristeći ovaj uređaj, moguće je brzo naliti kravu velikom količinom željenog rastvora. Ovaj sistem se sastoji od:

  • Kante kapaciteta 25 l za pripremu rastvora
  • Creva dugačkog 3.5 metara
  • Cevi za fiksiranje kako crevo ne bi iskliznulo iz buraga
  • Crvena oznaka na crevu označava koliko ga treba ubaciti u burag.
  • Na vrhu poklopca kante je postavljena ručna membranska pumpa koja ima kapacitet da nalije kravu za šezdeset do devedeset sekundi

 

Naša kompanija nudi originalne pumpe koje vlasnik kompanije Bernie Mulder proizvodi i razvija od 2000-te godine. Upotreba Drench-Mate pumpi je bezbedna i efikasna. Cev kroz koju se pumpa rastvor za nalivanje uvodi se do buraga. Ovo osigurava da tečnost stigne do buraga i ne uđe u pluća (događa se u slučajevima kada se koristi kraće crevo). Kanta ima zapreminu od 25 litara i ova količina je dovoljna da se nalije jedna krava. Drench-Mate je napravljen od kaljene plastike i okova od nerđajućeg čelika tako da neće rđati ili korodirati. Uz sistem nudimo i rezervne delove kao i servis.

Vladan Ćirić, mart 2023