APV – Subvencije za kupovinu junica

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla grla goveda (junica mlečnih i kombinovanih rasa) i svinja (nazimica) u AP Vojvodini u 2023. Godini Za realizaciju konkursa predviđen je ukupan iznos do 150.000.000 dinara.

Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini. U Sektoru mleko je neophodno izvršiti poboljšanje kvaliteta mleka i rasnog sastava stočnog fonda. U Sektoru meso neophodno je poboljšanje kvaliteta mesa, rasnog sastava stočnog fonda.

Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu i to za jednu vrstu životinja. Bespovratnna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70 odsto  od ukupno prihvatljivih troškova investicije bez PDV-a, za nabavku kvalitetnih priplodnih grla – junica i do 50 odsto  priplodnih grla – nazimica. Kod razmatranja prijava  priznavaće se samo investicije realizovane posle 1. januara 2023. godine.

Tekst konkursa možete naći OVDE.