AltaPLINKO

AltaPLINKO (Marius – AltaTopshot – Yoder – Lexor – Observer, familija Clear-Echo Ramos 1200) je još jedan bik koji nam dolazi iz PEAK programa.

Jedan od najpopularnijih i najprodavanijih Altinih bikova. Jedan od razloga je i dobro uklapanje u različite indekse: TPI, 60/40/0, NM$, RZG i PLI, ali sugurno da ga TPI 2938 i NM$ 1047 (test apr 2022) stavljaju na vrh liste svakog progresivnog farmera. Imati u vidu da je rođen 2018. godine i da su ovo fantastični indeksi za to godište. Majčina strana u pedigreu donosi prosečnu visinu, odlične komponente i plodnost. Plinkove ćerke jesu prosečne visine, uz +1561 lbs imaju fantastične komponente, posebno mlečnu mast (+0.15), dugovečnost +5.2 i plodnost u blagom minusu (-0.2), što je uz ovako visoku proizvodnju zanemarljiv minus. Naglašavam i dobru dužinu sisa što je danas retkost. Ukoliko farmer selekcijski favorizuje visoku proizvodnju (količinu mleka i komponente) i dobar zdravstveni profil, AltaPLINKO je odličan izbor.

Ne treba ignoristi njegove manjkavosti u tipu, jer on svakako nije „all around“ bik koji se uklapa u svačije potrebe. To je klasičan komercijalni bik i farmer koji želi kravu dobru u tipu apsolutno NE treba da ga koristi. Zahteva pažljivo sparivanje i razumevanje farmera zašto ga koristi i koji su njegovi kvaliteti. Sve ovo naglašavam jer većina farmera još uvek insistira na dobrom tipu i kvalitet bika analizira kroz vizuelni izgled njegovih ćerki. Ćerke bikova poput PLINKO-a donose novce, a u današnje vreme, kada je margina sve uža, a profiti u proizvodnji mleka sve niži, neophodno je menjati navike i način razmišljanja. Genetika ima značajan uticaj na proizvodnju, mleko i komponente (više protein nego mast), ali i na dugovečnost (tipske osobine i ne spominjem). Već je odavno poznato da selekcija na dobar stav nogu nema uticaj na zdravlje nogu (samo jedan od primera). Iako su brojne zdravstvene osobine niskog heritabiliteta (uticaj genetike), korišćenje bikova koji favorizuju dobro zdravlje ima smisla i to je lako dokazivo ukoliko je evidencija na farmi dobra i omogućava praćenje. Nedavno urađeni genomski testovi u Srbiji samo su potvrda da selekcija u tom smeru ima smisla, jer su ćerke bikova koji „nose“ dobro zdravlje odlične u pogledu zdravstvenih parametara (AltaNERVE, AltaEXHIBIT, AltaSABRE i drugi). Ko ne veruje u genomske testove, reći će da tek treba videti kako će se sutra, kada se otele, pokazati u štalama, ali to ne moramo da čekamo, već je dovoljno da se vratimo 5 ili 10 godina unazad, pogledamo tadašnje bikove i njihove sadašnje testove na ćerkama.

U tom smislu, važno je spomenuti, da njegovo seme, danas u Srbiji, koriste farmame koje su Alta ADVANTAGE partneri, čiji selekcijski plan uključuje samo osobine proizvodnje i zdravlja, čak i u tim slučajevima ga sparujemo veoma oprezno. Međutim, prava je retkost da bikovi prenose na svoje potomstvo tako dominanto osobine koje su u međusobno negativnoj korelaciji. Selekcija na višu proizvodnju, po pravilu povlači sa sobom lošiju plodnost i nižu dugovečnost i otpornost krava. Zato je AltaPLINKO jedinstven i zbog toga je intenzivno korišćen kao bikovski otac (AltaKEVLOW, AltaSOLACE, AltaSEVERUS, RICHLAND, PETTYFER, REVITALIZE, PROJECT) i otac bikovskih majki (u okviru PEAK i PROGENESIS programa). Na kraju moramo spomenuti i nešto što smo čuli od kolege iz Češke, Martina Plašila: „Dajte mi dovoljno doza PLINKO-a i napraviću od njega najprodavanijeg bika na svetu.“

Đorđe Jeremić
Vladan Ćirić
Jun 2022