Alta Showcase 2018

2018 godine, Alta Showcase tura je bila organizovana u Velsu, Velika Britanija. Firmu SEMEX PK BB je predstavljala četvoročlana ekipa u sastavu: Goran Stevanov (Ki Petrol), Vladimir Gurjanov (PIK Bečej), Djordje Jeremić i Ćirić Vladan. Imali smo zadovoljstvo da obiđemo šest farmi a evo i osnovnih informacija o njima:

Haregrove Farm
Kapacitet: 500 muznih životinja
Proizvodnja: 34 kg dnevno po kravi
Preg. Rate (Stopa steonosti): 25% (na kravama), 32% (na junicama)
Selekcijski plan: Proizvodnja 50%, Zdravlje 50%, Tip (Konformacija) 0%.

Manor Farm
Kapacitet: 300 muznih životinja
Proizvodnja: 33 kg dnevno po kravi
Preg. Rate (Stopa steonosti): 21% (na kravama), 26% (na junicama)
Selekcijski plan: Proizvodnja 50%, Zdravlje 50%, Tip (Konformacija) 0%.

Forest Farm
Kapacitet: 400 muznih životinja
Proizvodnja: 35 kg dnevno po kravi
Preg. Rate (Stopa steonosti): 28% (na kravama), 37% (na junicama)
Selekcijski plan: Proizvodnja 50%, Zdravlje 50%, Tip (Konformacija) 0%.

Littlehook Farm
Kapacitet: 400 muznih životinja
Proizvodnja: 35 kg dnevno po kravi
Preg. Rate (Stopa steonosti): 25% (na kravama)
Selekcijski plan: Proizvodnja 50%, Zdravlje 50%, Tip (Konformacija) 0%.
Plotkinje se osemenjavaju samo zimi, jesenji pik teljenja

Velindre Farm
Kapacitet: 850 muznih životinja
Proizvodnja: 37 kg dnevno po kravi
Preg. Rate (Stopa steonosti): 30% (na kravama), 33% (na junicama)
Selekcijski plan: Proizvodnja 60%, Zdravlje 30%, Tip (Konformacija) 10%.
10% Plotkinja sa najnižim indeksom se osemenjavaju Angus tovnom rasom

Langdon Mill Farm
Kapacitet: 2300 muznih životinja
Proizvodnja: 33 kg dnevno po kravi
Preg. Rate (Stopa steonosti): 28% (na kravama), 33% (na junicama)
Selekcijski plan: Proizvodnja 50%, Zdravlje 50%, Tip (Konformacija) 0%.

Na svakoj farmi je bilo organizovano po 5 dvadestominutnih prezentacija čije su teme bile: organizacija rada na farmi, ekonomija farme, uvodjenje i korišćenje novih tehnologija, menadžment u ishrani i reprodukciji, menadžment sveže oteljenih krava, menadžment teladi, određivanje selekcijskih ciljeva itd.
Od vidjenog izdvojio bih nekoliko interesantnih stvari:

Prva je vezana za ishranu, u Velsu se u ishrani mlečnih krava skoro uopste ne koristi kukuruz. Bez kukuruzne silaže, i kukuruza u koncentratu farme na kojima smo bili postižu proizvodnju od 10 000 do 11 500 kg u standardnoj laktaciji (305 dana). Kao kabasta hraniva se koriste uglavnom silaže i senaže trava, retko kada koriste lucerku.

Druga stvar koja upada u oči su rezultati koje postižu u reprodukciji. Stope steonosti (Pregnancy rate) na najboljim farmama idu do 30% kod krava a kod junica i do 37%. Što je na nivou rezultata u SAD. Ovakvi rezultati im omogućavaju da krave hrane po sistemu “Goldilocks” Dr. Gordija Džonsa. Sve muzne krave, bez obzira na fazu laktacije se hrane istim obrokom, različit obrok imaju samo zasušene krave i krave u tranzitu. Na farmi Velindre sve krave u laktaciji se hrane obrokom za 44 kg mleka. Ideja iza ovog Sistema ishrane je da – ako imas dovoljno dobre rezultate u reprodukciji, krave u kasnijim fazama laktacije neće biti “debele” a proizvodiće maksimalnu moguću količinu mleka. Ocena telesne kondicije kod ovako hranjenih životinja, ako je potrebno, koriguje se obrokom za zasušene krave.

Treće je vezano za menadžment u reprodukciji junica. Trend što ranijeg prvog osemenjavanja se nastavlja, tako da na nekim farmama osemenjavanje počinje i sa 12 meseci starosti. Ovo je posledica programa isharne, koji omogućava junicama da tako mlade postignu željenu telesnu masu od 380 kg i odgovarajuću telesnu razvijenost. Posledica ovoga je smanjenje broja hranidbenih dana, ranije teljenje i raniji ulazak u proizvodnju – sve navedeno je u cilju uštede i povećanja profita.

Što se tiče određivanja selekcijskih ciljeva, ideja je dobijanje visoko proizvodne, zdrave krave koja lako ostaje steona. Na korekcije osobina tipa, odnosno konformacije, niko ne obraća pažnju. Posledica ovakvih planova je povećanje profita, kroz smanjenje veterinarskih troškova (za lečenje, za osemenjavanje i td), ne gubljenje mleka u piku laktacije usled metaboličkih poremećaja i dr.

Imali smo priliku da vidimo ćerke bikova AltaOAK, AltaEMBASSY, AltaSPRING, AltaROBLE, AltaRABO, AltaIOTA, AltaAVALON, AltaMURDOCK, AltaBOOKEL i AltaSUPLEX. Najjači utisak što se proizvodnje tiče ostavljaju OAK, EMBASSY i IOTA, ćerke ovih bikova u piku latacije retko daju ispod 50 kg mleka. Odličan primer je ćerka bika AltaOAK, druga laktacija, 177 dana u laktaciji, 50 kg mleka, krava je steona i zasušuje se 1. Februara 2019. Sve ćerke Mogulovih sinova (RABO, ROBLE, MURDOCK i SPRING) koje smo videli su prvotelke. Što se tiče mlečnosti, ističe se SPRING, preko 40 kg u piku laktacije, daje krave srednjih gabarita sa fantastično vezanim i plitkim vimenima, kada na to dodate, komponente mleka, zatim dugovečnost i plodnost ćerki, postaje nam jasno zašto je jedan od najkorišćenijih progeno testiranih bikova na svetu, jednostavno u retko koji selekcijski plan se SPRING ne uklapa. Što se tiče tipa, definitivno se izdvajaju ćerke ROBLE-a i MURDOCK-a. Oba bika daju krave srednjih gabarita, MURDOCK nešto niže. Ova dva bika imaju najbolje ocene za veze i dubinu vimena od svih Mogulo-ovih sinova, ono što smo videli to i potvrđuje. ROBLE-ove ćerke su životinje veoma izražene mlečne forme, blago oborenih i širokih karlica. Sa druge strane, MURDOCK daje ujednačene ćerke, fino balansirane izmedju snage i mlečne forme sa strmim nogama.

Da zaključim. Moderna proizvodnja mleka ne trpi stihijsko poslovanje, već pažljivo planiranje na duže vremenske periode. Da bi plan bio realano izvodljiv, jednu od klučnih uloga igra selekcija. Nudeći izradu Selekcijskog plana i strategije sparivanja koje su prilagodjeni potrebama Vaše farme, SEMEX PK BB se profiliše kao siguran partner koji Vas vodi u korak sa svetom.

Septembar 2018, Vladan Ćirić