O selekciji bikova

index-vrednosti

Dva pitanja koja će promeniti način na koji birate bikove za VO

Svaka farma na svetu ima svoje specifičnosti. Ne postoje dve identične. Stoga je logično da se ni jedan Indeks priplodne vrednosti u popunosti ne poklapa sa ciljevima svih proizvođača mleka na svetu.

Svaka razvijena stočarska zemlja je konstruisala svoj Indeks Priplodne Vrednosti. Srbija nažalost nema Indeks. Stoga, srpski farmer mogu da se odluče za jedan od stranih, kao što su npr.: TPI (USA), GLPI (CAN), RZG (Nemačka), TMI (Švajcarska) …… i postićiće neki genetski napredak … Međutim, pravo pitanje je hoće li taj napredak biti u smeru u kom je to farmi najpotrebnije ?

Kako su uslovi držanja, način ishrane, menadžment i poreklo životinja na svakoj farmi jedinstveni, najbolja opcija je kreirati svoj Indeks Priplodne Vrednosti, kako bi znali koja Vam genetika najviše odgovara. Pri formiranju Indeksa PV za svaku farmu, treba sebi postaviti dva važna pitanja koja mogu pomoći da se lakše odredi koje su osobine za farmu najvažnije.

1. Na koji način se plaća mleko?
Profit proizvodjača mleka potiče od njegove prodaje. Cena mleka i način plaćanja varira od države do države, od regiona do regiona pa i od farme do farme. Negde je bitna samo količina mleka, na drugim je važan i sadržaj masti i/ili proteina, na trećim je najbitnija higijenska ispravnost mleka, a najčešće se svi ovi parametri kombinuju. Zbog toga je bitno da se u svom selekcijskom planu posvetite zadatku kako da upotrebom odgovarajućih bikova dobijete najveći profit, odnosno da stado selektirate na one osobine koje vode ka tom cilju.
Dakle, u slučaju da se mleko sa farme koristi za proizvodnju konzumnog, jogurta i kiselo mlečnih proizvoda, tada selektirate bikove na mlečnost i/ili sadržaj masti i proteina i/ili broj somatskih ćelija (otpornost na mastitis).
Ako se mleko koristi za proizvodnju sira, pored već navedenih prioriteta, posebno je bitan sadržaj proteina ili sadržaj suve materije, i u kom obliku je kapa kazein (AE, AA, AB, BE i BB) koje daju ćerke bikova koje nameravate da koristite.
Ako se mleko koristi za proizvodnju putera, pavlake i sl., fokus je na sadžaju mlečne masti, selektirajte bikove na tu osobinu.
Ako se isplaćuju dodatne premije za nizak broj somatskih ćelija i mikrobiološku isptravnost mleka, unesite i tu osobinu u Vaš Indeks.
Iako menadžment i ishrana igraju najveću ulogu u rezultatima koje ćete dobiti, pravilan odabir genetike će pomoći da u budućnosti povećate profit.
Kada formirate Indeks jako je važno da se udeo koji stavljate na proizvodnju formira u odnosu na to kako se plaća mleko.

2. Zašto Vam krave napuštaju stado?
Bez obzira da li planirate da širite Vašu farmu ili da zadržite trenutan broj grla, neke životinje će napuštati stado iz različitih razloga.
Ako se pripremate za povećanje broja grla i proširenje farme, imaćete najviše koristi ako selekciju usmeravate na osobinu kao što je dugovečnost (Produktivni Vek). Selekcija na ovu osobinu će uticati na dobijanje zdravijih, dugovečnijih i smanjiti broj problematičnih životinja. Rezultat je smanjenje škartiranih životinja i očuvanje brojnog stanja stada.
Problem sa koncepcijom, delimično ćete ublažiti upotrebom nadprosečno fertilnih bikova (Concept Plus).
Selekcija na osobine kao što su Plodnost ćerki, DPR (Stopa Steonosti Ćerki) će pomoći da u sledećoj generaciji dobijete fertilnije plotkinje. Fokus na plodnosti će uticati da stvorite potreban višak junica.
Sa druge strane, ako je farma popunjenog kapaciteta, sa viškom junica, druge osobine će imati veći uticaj. Ako prodajete višak junica ili prvotelki, onda znate da će kupci radije izabrati snažnije, dobro odgojene životinje sa idealnim nogama, a u slučaju prvotelki sa dobrim vimenima. Tada veći naglasak treba staviti na osobine tipa – Ukupna ocena za Vime i Noge..
Ako ne prodajete junice i koristite ih u remontu stada, važno je da se zapitate, koliko su osobine tipa važne. Koliko ste krava škartirali prošle godine zbog lošeg izgleda vimena ili nogu, ne govorimo o oboljenjima papaka i vimena već samo o konformaciji. Ako je odgovor – jako malo, selekcijski plan koji uključuje osobine tipa nema smisla. Ono što ima smisla je iskoristiti “prostor” koji nastaje isključivanjem ovih osobina iz plana, oštrijom selekcijom na proizvodne osobine i osobine zdravlja, koje imaju višu ekonomsku vrednost.

Razmislite o svom selekcijskom planu

Odgovorite na ova dva pitanja, i napravite plan čiji će rezultat biti životinje koje će doneti najveći profit. Moderna proizvodnja mleka ne trpi stihijsko poslovanje, već pažljivo planiranje na duže vremenske periode.

Nudeći izradu Selekcijskog plana i strategije sparivanja koje su prilagodjeni potrebama Vaše farme, SEMEX PK BB se profiliše kao siguran partner koji Vas vodi u korak sa svetom.

Preveo i prilagodio
Vladan Ćirić