Uticaj šepavosti

Krave koje imaju ovako povijena ledja teže ustaju, teže se kreću, samim tim manje vremena provode za hranidbenim stolom, te konzumiraju manje količine hrane

Pad konzumacije hrane u odnosu na stepen šepavosti kod mlečnih krava:

Krave koje imaju ovako povijena ledja teže ustaju, teže se kreću, samim tim manje vremena provode za hranidbenim stolom, te konzumiraju manje količine hrane

  • Ocena 1: 100% Konzumacija hrane
  • Ocena 2: 90% Konzumacija hrane
  • Ocena 3: 70% Konzumacija hrane
  • Ocena 4: 50% Konzumacija hrane
  • Ocena 5: 30% Konzumacija hrane

Šepavost izaziva mnogo problema na farmama, postepeno obara i mlečnost životinja i reproduktivne rezultate.

Jedan od glavnih izazivača šepavosti je nepravilno izbalansiran obrok, pre svega obroci sa visokim sadržajem energije, koji su bazirani na kukuruzu (koncentrat, silaža).

Drugi važan uzrok ove bolesti je ne redovna obrada papaka, dugački papci menjaju statiku noge, statiku lokomocije i deluju na kičmu životinja.

Treći važan uzrok ove bolesti je nepravilna ishrana i mendžment krava u periodu zasušenja i tranzicije, što sa sobom povlači poremećaje u metabolizmu kalcijuma, ugljenih hidrata i masti.

Preveo i prilagodio
Vladan Ćirić