Značaj kontrole srodstva u selekciji goveda – nasleđivanje gena

Prethodni tekst. U ovom tekstu, drugom po redu, koji se bavi značajom kontrole srodstva pričamo o osnovama. Ideja je da ukratko objasnim kako se geni prenose sa jedne generacije na sledeću u cilju boljeg razumevanja šta je to i kako se meri srodstvo.

Dve individue su u srodstvu kada imaju barem jednog zajedničkog pretka. To znači da u svojoj genetskoj osnovi imaju gene tog zajedničkog pretka. Koliko tih „zajedničkih gena“ ove dve individue imaju, zavisi od stepena srodstva. Način nasleđivanja gena i pojma srodstva je najlakše objasniti kroz primer potomaka i roditelja. Polovina gena potomka je identična polovini gena svakog od roditelja. To znači da svaki potomak nasleđuje polovinu gena od oca i polovinu gena od majke. Opet, to istovremeno znači i da potomak NE nasleđuje polovinu gena od svakog od roditelja. Koje će gene konkretno potomak naslediti, a koje ne, određuje se u toku gametogeneze i diferencijacije polnih ćelija kroz redukcionu deobu i potpuno je nasumično.

Kako se broj predaka sa svakom generacijom dvostruko povećava tako se i genetska veza između potomka i predaka smanjuje na pola. Evo i primera – Svaka individua ima dva roditelja, oca i majku od kojih je nasledila po 50% gena. Ista ta individua ima dve babe i dvojicu deda, jedan par sa očeve a drugi par sa majčine strane. U ovom slučaju taj potomak – unuk je nasledio po 25% gena od svake babe i svakog dede. Istovremeno, ova individua ima i četiri prababe i četiri pradede, ukupno osam predaka u sledećoj, trećoj generaciji. U ovom slučaju praunuk je nasledio po 12.5% gena od svakog pretka iz ove generacije. U četvrtoj generaciji potomak je nasledio po 6.25% od svakog od predaka, u petoj 3,125% itd. Sa svakom narednom generacijom dolazi smanjenja srodstva i zajedničkih gena na pola. (Shema 1).

Shema 1 – Šematski prikaz pedigrea i procentualnog udela gena

 

U sledećim tekstovima ćemo se baviti koeficijentom srodstva i koeficijentom inbridinga kao najvažnijim i najpraktičnijim pokazateljima nivoa srodstva neke životinje ili celokupnog stada.

Vladan Ćirić

Mart 2021

 

Nastavak na…