AltaZAZZLE

(Marius x AltaTOPSHOT x Silver), TPI 2964, NM$ 1010, test – SAD, dec 2021

Ako pričamo o trendovima u genetici holštajn rase, a koji se pre svega odnose na visoku proizvodnju, funkcionalne i zdrave krave – nemoguće je zaobići bikove kao što su AltaWHEELHOUSE, AltaTIKI, AltaMAGNIFIQUE i AltaPLINKO,  a možda je najteže ne spomenuti bika o kojem ćemo govoriti danas – u pitanju je AltaZAZZLE i njegovi sinovi.

AltaZAZZLE je jedno od najvećih imena u poslednjih nekoliko godina. Savremeni holštajn bik: krava srednjih gabarita, dobar plus na mleku, dobre komponente, posebno mlečna mast, dobri zdravstveni parametri (sem DPR-a, blagi minus) i dosta dobro vime. Dakle, fokus je na ekonomskim parametrima što potvrđuje i visok NM$ indeks. Ne samo da je debitovao kao najbolji gTPI bik, već je i sačuvao dobre TPI i NM$ indekse za bika rođenog 2018. godine. S obzirom da bik više nije živ, njegov direktan uticaj će ostati dosta ograničen, ali je indirektno itekako prisutan preko brojnih visoko rangiranih sinova i ćerki. U SAD-u: AltaZEMINI (TPI 3033), AltaEXSQUISITE (TPI 3085), AltaALANZO (TPI 3062), AltaOVERTAKE (TPI 3092) i mnogi drugi, dok je u Kanadi najveće ime AltaAFFILATE (LPI 3698, mm=+1.03!!!). Lista junica i ženske teladi, čerki ovoga bika, sa TPI-jem preko 3000 je veoma dugačka.

AltaZAZZLE je potekao iz Peak Genetics programa. Sa jedne strane pedigrea je Marius, najbolji Jedi-jev sin, a sa druge strane Peak Zenith, superzvezda Peak programa poreklom iz čuvene familije Windsor-Manor Rud Zip (AltaTOPSHOT-Silver-Supersire-Bowser-Shottle-Garter do Rud Zip). Ova linija je prepoznatljiva po odličnim komponentama, niskim indeksom za somatske ćelije, odličnim vimenom i srednjem formatu krava.

Farmeri koji su selekcijski fokusirani na komponente, dobre zdravstvene parametre i korektno ili dobro vime, treba među njegovim sinovima da traže bikove za svoje stado. U našoj zemlji, seme njegovih sinova često ulazi u planove osemenjavanja Alta Advantage farmera, tako da njegov uticaj, kroz njegove sinove, neće zaobići ni najprogresivnija stada u Srbiji.

Savremeno, moderno, sa visokim TPI ili NM$ indeksom ne znači ni potrebno ni poželjno za Vaše stado. Ukoliko dobro poznajete zbirni indeks poput TPI-ja i uklapa se u Vaše selekcijske ciljeve, najbolji bik po TPI-ju je i najbolji bik za Vas. Međutim, siguran sam da mnogi farmeri ne bi bili odušljeveni rezultatima upotrebe visoko rangiranih genomskih bikova iz brojnih razloga, čak naprotiv. Sve počinje sa jasno definisanim selekcijskim ciljevima. Selekcija nije pomodarstvo već racionalna odluka, a za pravi izbor i Plan osemenjavanja stojimo Vam na raspolaganju.

Đorđe Jeremić

Januar 2022