Put do idealnog stada i idealnih krava

Opišite Vašu idealnu kravu. Možda ćete upotrebiti reči kao što su produktivnost, zdravlje, plodnost ili efikasnost. Ili ćete je samo opisati kao profitabilnu.

Iako svi ti pridevi opisuju jednu kravu, za stvaranje Vašeg savršenog stada su potrebni specifičniji ciljevi. Ako ste upoznati sa značajem genetike, jasno Vam je da će korišćenje pravilno odabranih bikova imati najveći uticaj na to sa kakvim će te kravama raditi u budućnosti. Onda Vam je jasno i da je seme u Vašem kontejneru zapravo budućnost Vaše farme.

Kako birate bika čije ćete seme staviti u kontejner?

Ne postoji jedan tačan odgovor.

Kada bi postojao samo jedan način na koji se pravi savršeno stado, postojao bi samo jedan selekcijski indeks koji bi koristili svi proizvođači mleka širom sveta. Međutim, to nije slučaj. Postoji veći broj selekcijskih indeksa, čije su skraćenice LPI. PRO$, NM$, TPI ili DWP$. Veliki broj standardnih indeksa ima i prednosti i mane. Prednosti standardnih selekcijskih indeksa su te, što se njihovom primenom dobija izbalansirani sveukupni genetski napredak, za razliku od starog načina selekcije na jednu osobinu. Mana ovih indeksa je u tome što sami po sebi imaju neke pretpostavke. Na primer, koji god indeks da primenjujete, pretpostavka je da ako imate proizvodnju u Srbiji, imate iste ciljeve kao i farmeri u Americi ili Kanadi.

Takođe, većina farmera nije upoznata sa činjenicom da različite osobine imaju različite udele u formiranju ukupnog indeksa. Da li Vi znate koliki procenat čini svaka osobina u Vašem selekcijskom planu? Standardni indeksi ne garantuju ujednačenost, i kada imaju približno istu ukupnu vrednost. Potrebno je posvetiti mnogo vremena i pažnje kako biste uočili koji bikovi, bez obzira na rangiranje, zapravo odgovaraju ciljevima koje želite da postignete na Vašoj farmi.

Pogledajte primer ova tri bika i uporedite ih. Koji bik bi se rangirao najviše po Vašem indeksu? Koliko poena ili dolara mislite da razlikuje najboljeg od najgoreg?

Možda će Vas iznenaditi da samo dva Net Merit dolara dele Bika A, Bika B i Bika C. Na prvi pogled deluje gotovo nemoguće da bikovi sa ovolikim razlikama u vrednostima za pojedine osobine mogu imati maltene isti ukupni indeks. To je tako zato što je svaki bik specijalizovan za drugačije osobine, koje se na kraju ocenjuju i sabiraju u ukupnu vrednost indeksa.

Kada biste birali između ova tri bika, verovatno biste prvo pogledali osobine koje su Vama najbitnije. Ako predajete mleko mlekari, i najvažnija Vam je količina mleka, odmah ćete odbaciti Bika B. Sa druge strane, ako mleko prerađujete u maslac, taj isti bik će možda biti Vaš prvi izbor zbog visokog sadržaja masti.

Iz ovoga zaključujemo da je potrebno posvetiti posebnu pažnju odabiranju bikova, i kada ste sigurni da se Vaš genetski indeks podudara sa ciljevima na farmi.

Ali, postoji i druga strana priče o napretku u proizvodnji.

Uzmemo za primer da ste sigurni u genetski indeks koji primenjujete pri selekciji u Vašem stadu. Možda je to neki od standardnih indeksa, a možda je to indeks potpuno prilagođen Vašim ciljevima. Ili je negde između ta dva. Kada počnete da primenjujete Vaš indeks pri selekciji, očekujete da proizvodnja Vašeg stada bude neuporedivo bolja nego ranije, zar ne? Nemojte brzati sa očekivanjima koja imate od selekcije. Fenotip životinje čini više faktora:

Fenotip = Genetika + Menadžment (Okruženje, Uslovi okoline)

Prostije rečeno, proizvodnja krave i rezultati koje postižemo su određeni kombinacijom njenog genotipa i uticaja sredine u kojoj živi. Takođe treba znati da ti uticaji nisu podeljeni 50 – 50, i razlikuju se za svaku pojedinačnu osobinu. O tome koliko na proizvodnju i rezultate koje poštižete utiče genetika, a koliko uslovi okoline možete pročitati OVDE. Kada pogledamo proizvodnju krave iz 2015, ona je očigledno superiornija u odnosu na kravu iz 2010 godine. Neke od tih razlika se mogu pripisati genetskom napretku, a neke menadžmentu na farmi. Kao deo promene baze bikova u aprilu 2020, Savet za odgajivanje mlečnih krava je objavio odnose uticaja genetike i okoline na pojedinačne osobine. Na sledećem grafiku je prikazan uticaj genetike i menadžmenta (okruženja, uslova sredine) na razliku u proizvodnji krava iz 2015 i 2010, za pet ključnih osobina holštajn rase.

Možete uočiti da su krave rođene 2015 proizvodile 488kg više mleka od krava rođenih 2010, i od tih 488 – 90% je doprinela genetika. Genetika takođe ima većinski uticaj na povećanje količine masti od 32kg, povećanje količine proteina od 22kg i produženje Produktivnog Veka (PL) za 2,66 meseca, mada uticaj genetike nije isti za sve osobine.

Stopa steonosti ćerki (DPR) bikova je osobina na koju menadžment ima najveći uticaj, dok je uticaj genetike u ovom slučaju manji od 20%. To ne znači da je genetski uticaj osobine DPR na sveukupnu plodnost Vašeg stada beznačajan i da tu osobinu treba izbaciti iz selekcijskog plana. To znači da će najefikasnije rezultate za poboljšanje plodnosti na farmi dati promene u menadžmentu. A nakon toga, uključivanjem DPR-a u selekcijski indeks, možete napraviti još veći napredak u plodnosti Vašeg budućeg stada.

Dopustite nama – Vašim savetnicima u oblasti genetske selekcije – da Vam pomognemo.

Sa celom pričom o personalizovanim indeksima, razlikama u osobinama i odnosu genetike i okoline, teško je razaznati šta je zaista poželjno i važno. Zato nam se obratite za pomoć. Naš posao je da obilazimo Vašu farmu, barem jednom godišnje, razgovaramo o Vašem stadu, željama i planovima, i o bikovima čije seme ćete staviti u Vaš kontejner. Mi smo u toku sa konstantnim napretkom u svetu genetike, i naš posao je da vodimo računa o napretku Vašeg stada!

Ukoliko izaberete standardni indeks, onda ćemo Vam objasniti promene indeksa i kako one utiču na Vaše selekcijske odluke. Ako izaberete da formirate personalizovani indeks, jedinstven za Vašu farmu, mi ćemo ga formirati tako da on prati Vaše trenutne planove i buduće ciljeve. Mi ćemo redovno vršiti procenu napretka Vašeg stada i pomoći ćemo da dođete do Vašeg idealnog stada.

Stvaranje idealnog stada može biti i jednostavno i komplikovano, zavisi od Vas. Zato, kada budete birali seme koje ćete staviti u kontejner, imajte ove tri stavke na umu:

  1. Nema idealnog indeksa. Informišite se o Vašim opcijama i definišite Vašu idealnu kravu. Zatim treba da razumete indeks za koji ste se opredelili, i tek onda možete izabrati bikove koji su dobro rangirani i u skladu sa Vašim indeksom.
  2. Ima dve strane u jednačini proizvodnje. Zapamtite da i genetika i menadžment imaju ključne uloge u proizvodnji Vašeg stada, ali i to da imaju različite uticaje na pojedinačne osobine.
  3. Imajte poverenja u nas – Vaše savetnike. Naša uloga je da razumemo sa čime trenutno raspolažete i da Vas dovedemo do najboljeg stada koje možete imati u budućnosti. Saradnja puna međusobnog poverenja između Vas, farmera, i nas, selekcionera, će osigurati da napredujemo u skladu sa Vašim planovima i ciljevima za stvaranje idealnog stada.

Prevela i prilagodila

Katarina Šolaja