Holštajn farme u Švajcarskoj

Od oko 550 hiljada mlečnih krava, koliko ih danas ima u Švajcarskoj, oko polovine čine krave crnog i crvenog holštajna.

POSETA ŠVAJCARSKOJ

Ekipa iz Semex-a (Vladimir Đorđević i Katarina Šolaja) sa grupom veterinara (Dušan Mandić, Duška Đukić i Goran Stevanov) je posetila Švajcarsku po pozivu kompanije Swissgenetics sa kojom imamo dugogodišnju saradnju. Naš domaćin je bio Ingmar Kummrow, menažer za izvoz zadužen za naše tržište.

FARMA WALTER I BRIGITTE STUCKI – ŠVAJCARSKA

Ova porodica ima ukupno 25 krava, od kojih 18 drži cele godine u selu a 7 ide na letnju ispašu u Alpe. Mleko predaju mlekari, a na pašnjacima se od celokupnog mleka pravi sir.

POSETA CENTRU SA BIKOVIMA – ŠVAJCARSKA

Drugog dana naše posete posetili smo centar sa bikovima u mestu Mülligen. Dočekala nas je i sprovela Sandra Woodtli-Frei, glavni veterinar centra.

DISLOKACIJA SIRIŠTA – UVOD

Svedoci smo, da je u poslednjih desetak godina, došlo do značajnog skoka u proizvodnji mleka kod krava, naročito kod Holštajn-frizijske rase.

DISLOKACIJA SIRIŠTA – LEČENJE

U prehodna dva teksta smo pričali o tome šta je to dislokacija kako i kada nastaje i koji su simptomi. Danas ćemo pričati o lečenju, pre svega hirurškom metodom.

Put do idealnog stada i idealnih krava

Opišite Vašu idealnu kravu. Možda ćete upotrebiti reči kao što su produktivnost, zdravlje, plodnost ili efikasnost. Ili ćete je samo opisati kao profitabilnu.