NOVI NAČIN IZRAČUNAVANJA OSOBINA TELJENJA KOD HOLŠTAJN RASE

Svako ko je otvorio i čitao američke testove bikova nakon 11tog avgusta ove godine, primetio je da su ocene za osobine teljenja (lakoća teljenja, lakoća teljenja ćerki, stopa mrtvorođene teladi i stopa mrtvorođene teladi ćerki) značajno niže.

Blonde D’Aquitaine

Ova rasa potiče iz Francuske i danas je najpopularnija tovna rasa goveda u toj zemlji.

AltaAMULET

Jedan od prvih Josuperovih sinova u ponudi firme Alta Genetics. Po ocu u pedigreu imamo Supersire-a, Beacon-a i Jango-a. dalje po ženskoj liniji imamo Mogul-a, Freddie-ja i Jet Stream-a.