Menadžment i ishrana teladi 2

Problemi sa kojima se suočavaju farmeri koji se bave proizvodnjom mleka su mnogobrojni.

ISHRANA MLEKOM

Postoje različiti programi napajanja teladi i uvodjenja čvrste hrane, američki farmeri imaju običaj da kažu „There is more then one way to raise a calf“, sto u prevodu znači da postoji mnogo načina da se odgaji tele. Ono što odvaja pravilnu ishranu ili program ishrane teladi od loše (nepravilne) su rezultati, a rezultat mora da bude takav, da tele udvostruči svoju telesnu masu po rodjenju do 8 nedelje života, da što pre razvije rumen (burag) i pripremi ga za varenje kabaste hrane. Njačešćše korišćeni programi su restriktivni progragrami ishrane mlekom o kome ćemo i govoriti.

Ishrana kolostrumom može da traje i do 7 dana života, iako kolostrum gubi svoju zaštitnu ulogu i dalje ima značajno veće količine vitamina, soli i masti, a samim tim i energije od punomasnog mleka. Tele treba dnevno da popije mleka u količini od 5% do maksimalno 10% od svoje telesne mase, kod restriktivnih programa to je ukupno 4 do 6 kg mleka iz dva napoja na dnevnom nivou u prvih 7 dana života. Mleko je poželjno da bude temperature od 39oC. Pri tom se uglavnom već od prvog dana (najkasnije od 4 dana starosti) daje starter smeša koncentrata sa 19 do 21 % proteina sa grubo lomljenim (najbolje gnječenim) žitaricama koju tele konzumira po volji. Od 4 dana starosti tele treba da ima pristup vodi za piće koju će takođe piti po volji. Nakon 7 dana se, ako je ekonomski isplativo, može preći na zamene za mleko koje se uvode postepeno do 14 dana starosti, smanjujući udeo punomasnog mleka a povećavajući udeo zamene za mleko dok se punomasno mleko ne izbaci iz ishrane i potpuno zameni zamenom za mleko. Pored ekonomskog faktora, odnosno cene, bitno je obratiti pažnju na kvalitet samih zamena za mleko koje se koriste, napokon, niti jedna zamena za mleko ne može zaista zameniti punomasno mleko, prirasti teleta će uvek biti veći ako se hrani punomasnim mlekom. Seno, odnosno bilo kakva kabasta hraniva se uopšte ne daju i ne nude dok tele ne bude sposobno da pojede od 2,5 do 3 kg koncentrata dnevno, sto znači da se sluzokoža i kapacitet buraga razvio dovoljno da može efikasno da vari kabastu hranu. Kod nas je česta pojava da se seno nudi ranije, već od 4 dana starosti i vrlo često se i ne daje koncentrat, problem je u tome što tako „mlad“ i ne razvijen rumen (burag), teško vari kabastu hranu pa se ona zadržava u digestivnom traktu i do 7 dana. Telad se zalučuju kada konzumiraju oko 1 kg koncentrata a to bi trebalo biti, u zavisnosti od programa ishrane mlekom koji se koristi, sa minimalno 28 a maksimalno 60 dana starosti i od tog momenta hrane se samo suvom hranom. Cilj ovakvih programa je da se restrikcijom u količini mleka koja se daje podstakne što raniji prelazak sa tečne ishrane na čvrstu koncentrovanu hranu bogatu skrobom i time ubrza razvoj rumena (buraga) i pripremi digestivni trakt za obroke koje u sebi imaju viši procenat celuloze odnosno kabasta hraniva.

Povećanje ili održavanje nivoa dnevnih prirasta nakon zalučenja teladi je ne moguće bez ranog razvijanja buraga. Ako je konzumacija startera 1 kg/dan a nakon zalučenja dolazi do pada prirasta moguće je da je propust napravljen u ishrani kolostrumom, smeštaju teladi, da starter nije odgovarajućeg kvaliteta.

Idealan način za praćenje konzumacije startera je da se u sud kom se nalazi starter smeša nakon 28 starosti teleta sipa tačno 1 kg statera, kada je 3 dana za redom sud prazan, tele se zalučuje. Ovakvo pojedinačno zalučivanje dozvoljava da telad koja „kasni“ sustigne već zalučenu.

Izgled sluzokože buraga teleta starog 6 nedelja prilikom:
Slika 1 levo: Ishrane samo mlekom
Slika 2 u sredini: Ishrane mlekom i senom
Slika 3 desno: Ishrane mlekom i koncentratom (gnječene žitarice)
Primer programa ishrane teladi mlekom(zamenom za mleko) sa ciljem ranijeg zalučenja


* seno se nudi tek nakon što telad konzumira 2,5-3 kg koncentrata za zalučenu telad

Napajanje mlekom se prekida kada tele 3 dana za redom konzumira 1 kg starter koncentrata i tele se zalučuje.

ISHRANA NAKON ZALUČENJA

Ciljevi ishrane i menadžmenta teladi od zalučenja do 6 meseci starosti su održavanje dobrog zdravstvenog stanja, odgovarajućih prirasta i brzog razvoja buraga (rumena). Obično je za potpuni razvoj buraga potrebno od 4 do 6 meseci, obroci i uopšte ishrana bogata skrobom ga ubrzava. Prelaz sa mleka na „suvu“ ishranu je sam po sebi stres za tele, ključ smanjenja pada težine nakon zalučenja je minimizovanje drugih izvora stresa. I ako se mleko ukida „odjednom“, promena sa startera na koncentrat za zalučenu telad treba da bude postepena. Zalučeno tele se sledećih 7 dana hrani istim starter koncentratom kojim se i hranilo pre zalučenja. U drugoj nedelji nakon zalučenja se starter meša sa groverom (koncentratom za zalučenu telad) dok se postepeno u sledećih 7 dana potpuno ne zameni. Grover koncentrat treba da sadrži 16-18% proteina ili još bolje da bude prilagodjen kvalitetu kabastih hraniva. Tek sa konzumacijom od 2,5 do 3 kg grover koncentata dnevno, teletu se polako uvodi u ishranu seno najvišeg kvaliteta, to se obično dogadja u drugoj nedelji nakon zalučenja. Nakon tri meseca starosti u ishranu se mogu uvesti i fermentisana kabasta hraniva pre svega se misli na silažu i senažu, pod uslovom da je kvalitet takvih hraniva zadovoljavajući.

Teletu treba ostaviti vremena da se navikne na odbijanje od mleka a tek onda ga prebaciti u grupne kućice, barem nedelju dana i to u grupe ne veće od 4 do 6 teladi. Kako se nakon premeštanja u grupni boks telad se susreću sa više različitih patogenih organizama,a njihov imuni sistem može oslabiti zbog promene ishrane, samo se zdrava telad prebacuje u grupne kućice. Na taj način minimiziramo dodatni stres izazvan istovremenim ukidanjem mleka, promenom koncentrata i „seljenjem“ u grupni boks.

Zalučenu telad, posebno žensku, treba hraniti tako da prosečni dnevni prirasti budu od 750 do 800 g/dan, istraživanja sa univerziteta u SAD pokazuju da brže ili sporije napredovanje utiče na smanjenu mlečnost u prvoj laktaciji. Ovakvi prirasti su poželjni u periodu od 2 meseca do 10 meseci starosti pre nego što junice udju u pubertret.

Merenje telesne težine teladi uz pomoć traka:

„Holstein Weight tapes“ ili trake za merenje telesne tezine kod Holštajn goveda omogućavaju brzu procenu telesne težine merenjem obima grudi i omogućavaju brzo uočavanje životinja koje nemaju dovoljnu težinu i olakšavaju praćenje rasta i razvitka junica. Postoje 2 različite trake:

 1. za merenje telesne težine teladi od 36 do 128 kg
 2. za merenje telesne težine krava i junica do 963 kg

Traka je obeležena sa dve skale, jedna pokazuje obim u santimetrima, a druga skala pokazuje težinu u kilogramima. Skale su bazirane na osnovu istraživanja obavljenih na najprestižnijim fakultetima u Sjedinjenim Američkim Državama koji su testirali odnos obima grudnog koša i telesne težine specijalno kod Holštajn goveda.

Neke važni detalji kojih se treba pridržavati prilikom merenja:

 • Životinju treba meriti dok stoji na čvrstoj i ravnoj podlozi, takodje težina treba da je ravnomerno rasporedjenja na sve četiri noge
 • Treba obratiti pažnju na višak nečistoća (stajnjak, prljavština) sa trbušne strane grla koje se meri, zbog toga što to može uticati na tačnost merenja.

Tabela 2. Uvođenje hraniva

Zalučenje
1 nedelja nakon zalučenja

 • ishrana istim koncentartom kao i pre zalučenja (starter)

2 nedelja nakon zalučenja

 • ishrana mešanim koncentartom startera i grovera,
 • dostizanje konzumiranja 2,5 – 3 kg koncentrata dnevno – uvodjenje sena u ishranu
 • prebacivanje zdrave teladi u grupni boks

3 nedelja nakon zalučenja

 • ishrana groverom i senom po volji

3 meseca starosti

uvođenje silaže i senaže po volji

ZAKLJUČAK

Da bi nečim pravilno upravljao – moraš meriti:

 1. merenje težine teleta na rođenju – uslov za pravilno praćenje dnevnih prirasta
 2. merenje kvaliteta kolostruma – uslov za pravilno napajanje kolostrumom
 3. merenje količine kolostruma za napajanje – uslov za pravilno napajanje kolostrumom
 4. merenje količine mleka (zamene za mleko) kojom se tele napaja – uslov za povećanje konzumacije koncentrata
 5. merenje količine konzumiranog starter koncentrata pre zalučenja – uslov za pravovremeno zalučivanje
 6. merenje konzumiranja grover koncentrata nakon zalučenja – uslov za pravovremeno uvođenje u ishranu sena
 7. merenje težine teleta u 8 nedelji, dupliranje težine sa rođenja – pokazatelj pravilnog menadžmenta i ishrane teladi
 8. merenje i izračunavanje prosečnih dnevnih prirasta u periodu od 2 meseca do 10 meseca starosti, željeni prirast ženske teladi od 750 do 800 g/dan – uslov za maksimalnu mlečnost u prvoj laktaciji