Menadžment i ishrana teladi 1

Problemi sa kojima se suočavaju farmeri koji se bave proizvodnjom mleka su mnogobrojni.

Ovaj tekst ima cilj da apostrofira probleme koji nastaju u menadžmentu i ishrani teladi i podeli iskustva i rešenja iz Kanade, SAD, dakle zemalja sa daleko najvišom proizvodnjom mleka na svetu.

Ustvari bavimo se problemima koji na neki način nastaju na početku. Zašto na početku?

ZDRAVO TELE – ZDRAVA JUNICA – ZDRAVA KRAVA – VISOKA MLEČNOST – DOBRA ZARADA

je fraza koju frameri u ovim zemljama često upotrebljavaju, što znači da put do zarade u poslu, koji se zove proizvodnja mleka, izmedju ostalog, počinje pravilnim menadžmentom i ishranom teladi. Želeći da definišu način na koji će postići željene efekte, postavili su sebi ciljeve.

Ciljevi:

 • mortalitet (smrtnost) teladi ispod 2%;
 • što brži razvoj buraga pravilnom ishranom;zdrava telad, “držati pod kontrolom” respiratorna oboljenja, kokcidiozu, diareje (prolive) i sve bolesti koje dovode do usporavanja telesnog razvitka teleta;
 • dupliranje težine teladi do 8 nedelje starosti;
 • nakon odlučenja teladi porast ili stagnacija, nikako pad dnevnog prirasta.

Efekti čije postizanje olakšavamo ispunjavanjem ovih ciljeva su vezani za telesni razvitak i pravovremeno polno sazrevanje junica, i oni su sledeći:

 • Da prvi estrus bude pre 12-og meseca starosti;
 • Prvo osemenjavanje sa 13-14 meseci starosti;
 • Prvo teljenje bude sa 22-24 meseci starosti;
 • Telesna masa u vreme prvog osemenjavanja bude 55% od maksimalne telesne mase (oko 350 kg kod Holstajna);
 • Telesna masa u vreme prvog teljenja bude 85-90% od maksimalne telesne mase (oko 600 kg kod Holstajna).

MENADZMENT NEPOSREDNO NAKON TELjENjA

Nakon teljenja (predpostavljamo da je porođaj prošao bez komplikacija), pupčani deo se dezinfikuje, tele treba očistiti slamom ili čistim krpama i odmah se smešta u individualni boks. Boks je prethodno očišćen od mehaničkih nečistoća, dezinfikovan i postavljen čistom i suvom prostirkom. Na tablici koja se nalazi na boksu i u ličnoj evidenciji treba upisti datum rodjenja, broj majke, pol i težinu teleta. Na velikim farmama i ako u kratkom vremenskom periodu imamo veliki broj teljena tele treba što pre obeležiti ušnom markicom.

 

 

 

 

Slika boksa individulanog boksa za telad. Mere visina 1.4m; dužina 1,4m; širina 1,2m.

Boks ovakvih dimenzija se može napraviti od dasaka. Nagib krova je u nazad, ispred kućice se kao ograda može koristiti armaturna mreža.

Postizanje prva dva cilja koji su navedeni u Uvodu je direktno uslovljeno stvaranjem imuniteta kod teladi. Imunitet je mehanizam odbrane organizma od izazivča bolesti (patoloških organizama), virusa, bakterija i parazita. Stiče se u toku života, “preležavanjem” bolesti ili vakcinacijom standardnim vakcinama i takav imunitet se naziva aktivni imunitet, a može se steći i preko kolostruma ili vakcinacijom serumima imunoglobulina, takav imunitet se naziva pasivan imunitet. Specifičnost teladi je ta da po rodjenju tele nema nikakav imunitet, stoga je jako važno pravovremeno i pravilno napajanje kolostrumom.

Kolostrum:

Kada kažemo pravovremeno i pravilno napajanje kolostrumom mislimo na to da je: Kolostrum je gušći od mleka, kremast i žute boje, krava počinje da ga luči u većim količinama neposredno nakon teljenja, sadrži antitela (imunoglobuline) koji su potrebni za prenošenje zaštite (pasivnog imuniteta) na tele. To je u suštini mleko „pojačano“ krvnim proteinima i vitamnima i ima i dvostruko više ukupne suve materije od punomasnog mleka, zbog povišenog nivoa krvnih proteina i elektrolita. Takodje sadrži hemijska jedinjenja koja omogućavaju novorodjenom teletu da brže koristi i mobiliše sopstvene rezerve masti i na taj način odmah obezbedi preko potrebnu energiju.

Kada kažemo pravovremeno i pravilno napajanje kolostrumom mislimo na to da je:

 • Jako važno da tele bude napojeno sa oko 2-3 l kolostruma u prvih sat vremena nakon rođenja
 • jako važano da tele drugi put bude napojeno sa 2-3 l kolostruma, otprilike 12 sati nakon prvog napoja
 • Da je kolostrum odgovarajućeg kvaliteta

Napajanje kolostrumom gubi svoju zaštitnu svrhu nakon 30 sati zbog specifičnosti funkcionisanja digestivnog trakta kod teladi, naime nakon tog perioda (a nekada i pre) zid creva teladi više nije sposoban da propušta antitela (imunglobuline) i tele ne može više da ih usvaja.

Kvalitet kolostruma:

Kvalitet kolostruma određujemo merenjem koncentracije imunoglobulina (antitela). Što je veća koncentracija antitela tele ih usvaja više i, ustvari, prenosi imunitet sa majke na sebe. Dešava se da proizvodjači mleka napoje na vreme i sa odgovarajućom količinom, medjutim ne sa odgovarajućim kvalitetom kolostruma i tada ne postižu željene efekte. Kvalitet kolostruma zavisi od više faktora, bitno je da znamo da:

 • Sa povećanjem količine kolostruma koju luči krava dolazi do opadanja kvaliteta kolostruma
 • Visoko mlečne rase imaju slabiji kvalitet kolostruma
 • Prvotelke daju kolostrum slabijeg kvaliteta od starijih krava
 • Kada su telad pod stresom smanjuje im se sposobnost da usvoje antitela(imunoglobuline) iz kolostruma

Aparat koji se najčešće koristi za odredjivanje kvaliteta kolostruma je KOLOSTROMETAR (COLOSTROMETER ™). To je ustvari hidrometar koji meri specifičnu težinu, ima skalu koja je obojena u tri boje (crvena, žuta i zelena) i koja je kalibrisana da izmeri koliko miligrama imunoglobulina (antitela) ima u mililitru (mg/mL) kolostruma.

Uputstsvo za korišćenje KOLOSTROMETR-a (COLOSTROMETER ™):

 1. Izmuzite samo prvi ili drugi kolostrum u čistu i suvu posudu (plastični merni cilindar, koji dobijate uz apart će biti sasvim dovoljan). Uverite se da je vime čisto i da nema mehaničkih nečistoća u posudi.
 2. Prebacite oko 750 ml (ili oko 3/4 litre) kolostruma koji je na sobnoj temperaturi ( 21 ° C) u svoj plastični merni cilindar, koji dobijate uz apart ako ga već niste koristili pri muži.
  VAŽNO: Uverite se da je temperatura kolostruma blizu standardne sobne temperature pre očitavanja. Mala odstupanja u temperaturi neće dovesti do značajnijih razlika u kvalitetu merenja; međutim, ukoliko je kolostrum na „muznoj“ temperaturi ili je bio u zamrzivaču, kolostrum treba ohladiti ili zagrejati na temperaturu koja je blizu sobne temperature( 21 ° C).
 3. Uverite seda je merni cilindar napunjen do samog vrha kolostrumom, a zatim uklonite svu preostalu penu i nečistoće s površine.
  Savet: Merni cilindar možete staviti u jedan plići i manji sud i prepuniti merni cilindar kolostrumom, to će osigurati da se većina pene i nečistoća sama iscuri u taj manji sud koji se nalazi ispod.
  Savet: Umesto mernog cilindra možete koristiti sud bilo kog obima sve dok je duži od samog kolostrometra i bez pene i nečistoća na vrhu da kolostrometar može slobodno da pliva i može da se izvrši tačno očitavanje.
 4. Lagano spustite COLOSTROMETER ™ u merni cilindar (ili bilo koju odgovarajuću posudu) ispunjen kolostrumom, omogućavajući da višak kolostruma prelije cilindar, dok instrument pluta slobodno.
  Savet: Kako je kolostrum izuzetno lepljiv, pokušajte i izbegavajte da dopustite da se instrument umoči niže nego što je potrebno i na taj način pokvasite deo koji neće potonuti. Ako povasite deo koji neće potonuti doći će do malih razlika u kvalitetu merenja.
 5. Sa instrumenta koji slobodno pluta u mernom cilindru punom kolostruma određujemo kvalitet, očitavanjem sa bojom označene skale sa dela instrumenta koji nije potonuo.
 • Crvena „zona“ na skali obuhvata od 0 do 20 mg/mL imunoglobulina i to je kolostrum najnižeg kvaliteta i praktično je neupotrebljiv;
 • Žuta „zona“ na skali obuhvata od 20 do 50 mg/mL imunoglobulina i to je kolostrum srednjeg kvaliteta, takav se kolostrum takođe ne koristi, osim ako nemamo zamrznut kolostrum najvišeg kvaliteta, u kombinaciji sa aditivima koji se dodaju uz kolostrum ili se u njega mešaju. Umesto njega se u SAD često koriste i zamene za kolostrum.
 • Zelena „zona“ na skali obuhvata preko 50 mg/mL imunoglobulina i to je kolostrum najvišeg kvaliteta i kao takav je idealan za napajanje teladi. Ako se pojavi višak ovakvog kolostruma, poželjno je da se on zamrzne i čuva u zamrzivaču, i koristi u slučajevima kada imamo kolostrum lošijeg kvaliteta od „zelenog“.Tako zamrznut može da stoji a da ne izgubi na kvalitetu i do 2 godine. Najbolji način za čuvanje u zamrzivaču je u plastičnim flašama (koje su prethodno oprane) od 1, 1,5 ili 2 litre, što znači da se dve ili tri odmrznute flaše koriste za jedan napoj.

Pravilo 1: Ako je kolostrum svež, tek izmužen, a skala se očitava na granici između žute i zelene, onda će, ako se ohladi do sobne temperature, skala sigurno biti u zelenoj zoni, što znači da je kolostrum najvišeg kvaliteta.

Pravilo 2: Ako je kolostrum iz frižidera, a skala se očitava na granici izmedju žute i zelene, onda će nakon zagrevanja na sobnu temperaturu uvek biti u žutoj ili crvenoj zoni, što znači da takvim kolostrumom ne treba napajati telad, jer je kolostrum najslabijeg ili srednjeg kvaliteta.

Link za video uputstvo:

ZAKLJUČAK

 1. Odrediti kvalitet kolostruma,
 2. Napajanje kolostrumom najvišeg kvaliteta,
 3. 2-3 l kolostruma u prvih sat vremena nakon rodjenja praćeno sa 2-3 l kolostruma, 12 sati nakon prvog napoja