DISLOKACIJA SIRIŠTA – UVOD

Svedoci smo, da je u poslednjih desetak godina, došlo do značajnog skoka u proizvodnji mleka kod krava, naročito kod Holštajn-frizijske rase.

DISLOKACIJA SIRIŠTA – LEČENJE

U prehodna dva teksta smo pričali o tome šta je to dislokacija kako i kada nastaje i koji su simptomi. Danas ćemo pričati o lečenju, pre svega hirurškom metodom.