ALTA SHOWCASE – VISZKONSZIN, USA

A 21. Alta Showcase a 2o22. évben Viszkonszin államban volt megrendezve, mely az államok tejtermelő ereje.

A 3 évnyi szünet után, a világ minden tájáról (Argentina, Európa, Ausztrália, stb.) érkeztek tejtermelők. Az idén a SEMEX PK BB céget csak két tagú csapat képezte, Šarić Ilija (ABP) valamint Ćirić Vladan (SEMEX PK BB). Viszkonszinban a tejtermelés feltételei (klíma, topográfia, takarmánykultúrák, stb.) nagyon hasonlítanak a vajdaságiakhoz, annak ellenére, hogy az átlag tengerszint feletti magasság 6oo m. A tagállam központii és déli részén történik a tejtermelés zöme, mely síkvidék. Az alap tömegtakarmányokat a kukoricasiló és a lucerna szenázs/siló képezik. A lucerna széna készítésre alkalmatlan az éghajlati viszonyok miatt (sok esős nap). A másik specifikum az, hogy a tehenek takarmányozásában nagymértékben alkalmazzák a pamuk magot. A pamuk mag magas fehérje, olaj és rost tartalma miatt, valamint a kedvező Ca:P arány miatt van gyakran alkalmazva. A megtermelt tej zöme feldolgozásra kerül és elsősorban a sajtkészítés jellemzi az államot, emiatt gyakran a tej valamint a sajt államának is hívják Viszkonszint. Ebből következtethető, hogy a tejet a zsír valamint a fehérje tartalma alapján fizetik ki és ebből kifolyólag a takarmányozásnak és a szelekciónak nagy jelentősége van. A tej jelenlegi ára 55 dinárnak felel meg és ezzel a termelők nagyon meg vannak elégedve, annak ellenére, hogy a nyersanyag jócskán megdrágult. Mindez a gazdának évente tehenenként 4oo-8oo $ jövedelmet biztosít, az előbbi 25o-5oo $ képest. Azt ki kell emelni, hogy az állan nem támogatja a termelőt mint Európában.

Ilijával együtt része voltunk a 3o országból összejött 3oo résztvevőnek és 8 tehéntelepet sikerült bejárnunk. Ezekre a telepekre jellemző, amellett, hogy hatékonyak, jó eredményekkel, új tehnológiákat alkalmaznak és a világ élvivő tehéntelepeit képezik. Mindegyikre jellemző, hogy hasszú ideje már együttműködnek az Alta Genetics-el.

Az alábbiakban számolunk be a tehéntelepek némelyikéről:

A Kane Farms egy ír család tulajdonában lévő tehénfarm, mely már hat generációra visszavezethetően foglalkozik tejtermeléssel. A család nagyon kedves és közvetlen, az apa fiával és két lányával örömmel mesélte el a család tradícióját és, hogy hogyan örökölték a gazdaságot és kiálltak a tejtermelés mellett. A fiú a földművelésért és az istálótrágya menedzsmentért felelős a lányok viszont az apjukkal az állattenyésztés és fejésért felelősek. A telepen 8oo fejőstehén és 6oo fiatal marha van jelen. A napi tehenenkénti átlag 4ö kg, ez standard laktáció szempontjából ME – 14968 kg felel meg. A hasassági átlag 3o%, 78 napos a szervíz periódus. A szelekciós terv 7o%-át a termelékenység viszi, elsősorban a tejfehérje, zsír, valamint 3o% az egészségre van fordítva.

Drake Dairy  tehéntelep hagyott ránk legnagyobb benyomást az összes telep közül. A menedzsment színvonala, termelés hatékonysága, részletek, jószágok minősége, mindez csúcsminőségben. A telepen 3ooo fejőstehén van termelésben és 29oo fiatal egyed. A borjakat 3 hetes korukban áttelepítik égy kanzaszi nevelőfarmra, mely kizárólag üszőnevelésre specializálódott és ezt bér formájában végzi. Ki kell emelni az egészségi állapot kiváló minőségét, ugyanis a 3ooo tehénből mindössze 12 volt a kórház részlegben (8 egyednél tőggyulladás). Az istálók ventilálása tunelos formában van megoldva, íly módon a 35C külhőmérséklet mellett az istálóban sikeresen 18-2oC-ot tudnak biztosítani. Az ellető részleg hihetetlenül tiszta.  Az ellést megelőzően egy pár órával a tehén egyedi ellető bokszba kerül, mely tiszta ésszalmával jól megalmozott. Ellés után a tehén beöntést kap, megfejik és a borjút megszoptatják és utánna saját ketrecbe teszik. A napi tehenenkénti átlag 45.8kg, ami standard laktációra számítva 1891o kg. A reprodukciós  eredmények kitűnőek, hasassági átlag 47% (szekszált spermával (elenyésző százalékban hízóbika spermát is alkalmaznak). A szervízperiódus 83 nap. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a tehenek az első szemezést követően átlag 52 napon belül hasas marad. A reprodukciós eredményeket Anhel munkásnak köszönhetjük, aki maga követi a fojató teheneket, megjegyzi őket, szemezi az egész 3ooo-es tehén állományt. A 1oo megtermékenyített tehénből 7o hasas marad. A tulajdonos és a résztulajdonos (egyben a telep menedzsere) nagyon szerény emberek, de viszont nagyon büszkék az elért eredményekre és dícsérik a munkásaikat az eredményekért, fejő gulyáasok, technikusok, traktoristák, nutricionisták, genetikai tanácsadó, stb. A szelekciós terv 5o%-át a termelési paraméterek képezik (3o% fehérje, 2ö% zsír) és 5o% az egészségi álapot (4o% DPR-termékenység, 1o% PL-termelékenység időtartama). El kell mondani, hogy ez a legjobb tehéntelep melyet valaha láttunk. A csapat, menedzsment, eredmények, hatékonyság, egészségi állapot, minden hihetetlenől kiváló.

A Shiloh Dairy még egy családi tehéntelep melyet meglátogattunk. Négy generációra tekint vissza a családi tradíció, mely Kanadából Viszkonszba költözött. A telep 23oo fejőstehenet és 21oo utódot számlál (az üszőnevelés az arra specializálódott telepen tösténik, bér formájában). A napi átlag 44 kg tej tehenenként, vagy 4% zsírra korrigálva 51,7 kg, standard laktációra számolva ME 15522 kg. A telepre jellemző a kiváló borjúnevelés, ugyanis mindössze 2% alatt van az elhullás, tüdőgyuladás és hasmenés előfordulása 5% alatti. A borjúnevelést számos protokol támasztja alá, borjúitatási protokol, paszterizátor protokol, edények dezinfekciója és a csapat aki mindezt becsületesen végzi. A telep az elsők egyike melyen új technológiák bevezetése van folyamatban Viszkonszban, 3 éve kezdték alkalmazni a COW WATCH rendszert, mely segítségével 31% hasasságot érnek el, 73 napos szervízperiódus mellett. A homokos alomról áttértek a komposztos megoldásra és biogáz termeléssel is foglalkoznak. A szelekciós tervet jellemzi az 50%:40%:10% – termelékenység:egészség:típus. A típust azért vezették be, mert a tehenek formátumát szeretnék csökkenteni. Egy kiválo “performance pen” lehettünk szemtanúi, ahol az AltaTOPSHOT, AltaGOPRO, AltaHOTJOB, AltaBUGGY lányai léptek fel, ahol a legjobb benyomást a Speris család hagyta, ahol Travis fiú átvette apjától Gordontól a gazdálkodást. Travisz lett a telep főmenedzsere, reggel 6 órától délután 4-ig dolgozik, főleg mint munkás, élvezi a munkát és örül annak, hogy mostantól Keti kedvesével akkorra tervezik az üdülést amikor kívánják. Ők a saját udvarukban, sátor alatt mind a 3oo-unknak szép vacsorát és társalgást szerveztek.

A Pine Breeze Dairy  telep a Breeze csoport tulajdona. Három farmer család egyesülésével jött létre. Ma már a konzorcium 5 telep tulajdonosa Viszkonszban, mind az 5 egyforma, egyforma épületekkel, egyforma kapacitással és munkaszervezéssel. A Pine Breeze az öt egyike, 27oo tehén kapacitású, 21oo utóddal. A napi fejési átlag 41,7 kg (a 4% tejzsírra számítva 5o.3 kg), standard lakációra számítva ME 1464o kg tej. A hasassági százalék 33%, 66 napos szervíz periódussal. A szelekciós terv 55% termelési és 45% egészségi állapotra vonatkozó paramétereket foglal magába. A 27oo tehenet 12 ember szolgálja, 6 a reggeli, 6 viszont az esti váltásban. A telepek szervezése korporatív jellegű, két részből áll, az operatív és a menedzselés. Az operatívak a földművelésel és növénytermesztéssel foglalkoznak, takarmánykészítéssel, etetéssel, trágyázással, stb. A menedzsment részleg 4 alrészleggel rendelkezik, reprodukciós csapat, fejő csapat, borjú csapat, és a fejősteheneket menedzselő csapat. A munkaszervezés magasszintű. Mindenkinek feledatokat kell elvégezni és azért felelni, fejlődni. A munkások fluktuációja minimális.

A Norm-E-Lane Farms egy családi tehéntelep. A Meissner család a telepet 1946-ban alapították. Ma 22oo fejőstehenet számlál, 21oo utóddal. A napi tej átlag 41.3 kg (4% tejzsírra számítva 48,5 kg), standard laktációs átlag ME 141o5 kg. A hasassági százalék 32%, szervízperiódus 67 nap. A szepelciós terv 6ö% a termelés képezi és 4o% az egészség. A telep komposztot alkalmaz alomként, a digesztort már pár éve alkalmazzák. A telepen 3 istáló van, melyek közül csak egyen van a tunel szerű ventiláció alkalmazva, és ebben a legkellemesebb a mikroklíma. Meg kell azomban említeni, hogy annak ellenére, hogy a másik két istálóban melegebb van, nem figyelhető meg a hősztressz jelenléte mint például a halmozódás (bunching) vagy a lihegés.

Jerseyland Dairy egy dzsörzi fajtát tartó tehéntelep a Sturgeon Bay-on. Kapacitása 37oo tehén és 32oo utód. A tehenenkénti átlag 31.8 kg, standard laktációban ME 9244 kg. A hasasság százaléka 34%, 64 napos szervízperiódus mellett. A 7ö férőhelyes rotolaktor nagy benyomást keltett a látogatóknál, mely egy egész kört megtesz (befejezi a fejést) mindössze 4 perc és 5o másodperc alatt. A fejőházban váltásonként 5 ember dolgozik, mindenkinek egy operációra kell ügyelnie  (a bőgy előkészítése “teat skraberral”-2 ember, a csecsbimbók letörlése-1 ember, a kelyhek felhelyezése-1 ember, “post dip”-1 ember). Mindezt egy menedzser felügyeli, mely a fejésen is dolgozik. A család 3 generációja tevékenykedik a telepen, a tulaj-nagyapa, az apa es az anya és a gyerekeik. Nagyon büszkék a telepre. Nagy hangsúlyt fektetnek a marketingre és az amerikai nép edukálására a tejtermelés szemszögéből, ugyanis amerikában manapság sok a tejtermelés elleni kampány a nyilvánosságban.

A Dairy Dreams tehéntelep a PEAK partner állománya. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az itteni üszőkbe kiváló genetikájú embriókat ültetnek, melyekből később kiválogatják a legjobb tenyészbikákat és bikanevelő teheneket. Évente 11.ooo embrió kerül beültetésre és ebből 56%-uk sikeres elléssel végződik. A telep különféle technológiákat is alkamlaz, mint pl. a digestor instalációja, elsőként az USA-ban a COW WATCH technológia alkalmazása, valamint a tűmentes inyekciók alkalmazása. A parenterális inyekciókat (vakcina, hormonális terápia, egyéb) a tehenek a fejőházban kapják “pulsz inyekció formájában. Az inyekció adagolása parenterális (szubkután és intramuszkuláris) de tűt nem alkalmaz. Ezt a technológiár az amerikai katonaság részére fejlesztették ki elsősorban. A telepen a holstein és dzseryi keverékei vannak ejlen. A holstein teheneket dzerzi spermával termékenyítik. Az F1 generáció üszőjeit további két generáció alatt holstein bikák spermáival termékenyítik, majd a harmadik sikeres termékenyítés ismét dzseri spermával történik. Ennek az a célja, hogy a tehenek formátumát csökkentsék és a takarmány értékesítését javítsák. Ahogyan azt már említettük, ez a telep sok szempontból pionírnak számít. Emellett ki kell emelni a magas termelési és termékenységi eredményeket is:  a napi fejési átlag 39.9kg (a 4% tejzsirra korrigálva ez 47.6kg tesz ki), standard laktációs átlag 13.879kg. A hasassági százalék 36%, várakozási idő 62 nap. A legnagyobb benyomást mégis a protokolok adják, valamint az újszülött borjakat befogadó épület és a nevelde. El kell mondani, hogy a PEAK prograsmban született borjak valamelyikének értéke tízen ezer, száz ezer vagy akár millió dollár feletti és ebből is látszik, hogy miért fektetnek ekkora hangsúlyt a borjakra és azok tartásfeltételeire.

Sok jó benyomással tértünk haza utunkról. Elsősorban el kell mondani, hogy szembetűnő a tudomány és a gazdaság szoros együttműködése, eslősorban vonatkozik ez a viszkonszi-I állategeszségügyi szakemberek és a farmerokszoros közreműködésére. A világszerte alkalmazott esztruszt serkentő hormonális protokolok java Dr. Fricke Paul professzor találmánya. Továbbá, megfigyelhető, hogy évről évre javulnak a termelési eredmények. A tejtermelő farmerok komoly hozzáállással és büszkén vezetik gazdaságukat és tudatukban áll, hogy az állami gazdaság törzsét képezik termelésükkel, ételt biztosítva a lakosságnak. El kell mondani, hogy a takarmányozásra nagy hangsúlít fordítanak, összetétele szempontjából, egészen az aminosavtartalmáig minden kibalanszírozott. Ebből kifolyólag, és a jó tartási feltételek bztosítása mellett, nem is csoda, hogy kiváló eredményeket érnek el.

A reprodukciót illetően, többször is megfigyelhettük azokat az eredményeket melyek szerint a tehenek, az ellés utan nagyon gyorsan és sikeresen hasasodnak és így a laktáció tartalma 285-29o nap. Ebből kifolyólag a termelők zöme alkalmazza azt a trükköt, hogy ellés után egy kicsit várat az első szemezésre. Korábban az volt a gyakorlat, hogy az ellést követő 6o. napon kezdik a megtermékenyítést, manapság viszont egyre gyakrabban az első megtermékenyítés realizációja az ellést követő 75-85. napra van ütemezve. A cél, hogy a laktáció átlagos tartamát 3o5 napra optimizáljuk.

Azt még hozzá kell tenni, hogy ezeken a telepeken minden részletről gondot visel a farmer, az elléstől, borjúneveléstől kezdve a fejésen keresztül minden teendőnek meg van az írott protokolja amit szigorúan betartanak és napról napra javítják, optimizálják. Tőlük kell tanulnunk, mert tapasztaltak. Nagy hiba volna az ottani protokolokat egy az egyben átírni, ugyanis a hazai feltételek nagymértékben eltérnek és optimizálni szükséges őket emiatt. El kell sajátitani a metodológiát és öszhangba hozni a szerbiai tejtermelés feltételeivel, az itteni szelekciót és genetikát is figyelembevéve, nem kihagyva az itteni takarmányozás és gabonatermelés jellemzőit sem.

Tyirity Vladan
2o22 június