Mi a szarvasmarhák genóm analízise

Szerbiában a genóm analízis és a genóm szelekció egyre aktuálisabb téma.

Vajdaságban egy néhány tehéntelepen már évek óta ki van használva a genóm tesztelés előnye a szelekció során az üszőborjaknál. A beszámoló célja, hogy egyszerű nyelven, a tenyésztőnek érthetővé tegye a genóm analízis és szelekció fogalmát, jelentőségét, lehetőségeit és gyakorlati használatát.

Általános tudnivalók

A genómot a sejt össz génállománya képezi.  A gének DNS (dezoksziribonuklei sav) láncból épülnek fel, mely információt hord magában a szervezet összes fehérjéjéről. Valóban a genóm egy öröklődő utasítás, melynek köszönhetően a benne rejlő információ alapján a szervezet épül és üzemel. Ezen információ olvasásának segítségével előreláthatő a szervezet képessége és mivolta. A genóm analízis valójában a genómban rejlő információ olvasása ami alapján az egyed minéségét és értékét. A genóm szelekció viszont az egyedek továbbtenyésztésre való kiválasztása a genómban rejlő információ alapján. Egy mondatba tömörítve, a genóm szelekció (egyedek választása) a genóm analízis (genóm vizsgálat eredményeinek olvasása) olvasása alapján történik.

A genomanalízis első lépése a genotipizációhoz szükséges minta kivétele az állattól. A képen látható, hogyan veszi a csapatunk a borjú füléből a porcogómintát. Erre külön kifejlesztett harapófogószerű kelléket és TSU kitet fejlesztettek ki. Egyébként más szövetminták is megfelelőek a genómanalízishez, mint például a szőr, vér, sperma, stb. A képeken látható az említett felszerelés és a mintavétel. A TSU kitbe vett szövetminta egyedi csomagolásba kerül, hogy ne érintkezzen másik egyedek mintájával, megjegyzik őket általában az egyed fülcsipkeszámjával, a mintákat tovább a referens laboratóriumba szállitják, ahol a a genotippiyációt, a genóm analízisét végezik el.

Amikor a szövetmiták beérkeznek a laboratóriumba, először a DNK-t választják ki belőle. Ezt követően a DNS láncot apróra vágják, melyekben a nukleinsav sorrendet olvassák le -nukleotidák sorrendje, ez a folyamat a DNS szekvencionálása. A nagyszámú fragment nukleotidasorrendjét megkapva, összegezni kell az eredményeket, hogy a genóm eredményét megkapjuk – a genóm összerakása. A genómban meghatározzák a géneket és egyéb elemeket, melyek egyes tulajdonságok megnyilvánulásáért felelősek (genóm anotáció). Amikor a genóm felépült, a géneket pedik feltárták, matematikai modellek alapján elemzik az eredményeket és hasonlítják össze számos ugyanazon fajtához taartozó másik egyed eredményeivel. Azon gén variációkat és külömbségeket keresik, mutációk után kutatnak, melyek kihatással lehetnek az egyes termelési és egyéb a szelekció szempontjából fontos tulajdonságokra. Ez úgy is mondható, hogy elemezzük a borjú génállományát és összehasonlítsuk azt a rendszerben megőrzütt és az idő folyamán összegyüjtött többi borjú genetikai eredményével (amelyek ma már felnőtt tehenek és laktációs és egészségügyi eredménnyel rendelkeznek, elemezve van a küllemük és a ffunkcionális tulajdonságaik, vagy a bikák esetében már vannak eredmények a lányaik termelési eredményeiről, stb.).  Mindez abban segít, hogy minnél nagyobb valószínűséggel előre tudjuk látni a tesztelt egyed minőségét, tenyészértékét, potenciálját a jövendőbeli termelési ciklusában.

Az eredmények értelmezése a genóm tesztek alapján fontos lépés, ugyanis a genómszelekció és a nemesítési programok, a termelési eredmények javítása, tenyészérték növelése, mind ezen eredmények mivoltától függenek. A genóm analízis eredményeinek gyakorlatban történő kihasználását a telepen a következö beszámolókban részletezzük.

Tyírity Vladan, 2o23 június