Többéves tapasztalatainkat, amivel rendlkezünk a farmokon és a farmerekkel, ajánljuk mint segítéget. 

A nem megfelelő takarmányelőkészítés, az analízisek hiánya, nem minőséges, nem kiegyensulyozott abrakok és a tehenek nem megfelelő csoportosítása csakk némelyek azok a problémák közül amelyekkel találkozunk. A metabolikus és egészségi problémákat 75%-ban takarmányozási és tartási hibák okozzák.

A tehenek selejtezésének egyik fő oka a gyakran jelenlevő szaporodásbiológiai probléma. Szinte nincs is olyan farm amelyre jellemzőek a kivánatos reprodukciós paraméterek. Makszimális tejtermelést csak annál a tehénnél érhetünk el amelyik évante ellik. Ezért a tejelő állomány magas szaporodásbiológiai mutatója meghatározó tényező az intenzív tejtermelésben és borjúnevelésben.

A nagyszámú paragenetikus tényező mellett (takarmányozás, tartástehnológia stb), a korszerű szarvasmarha termelése alatt értelmezzük mint előfeltétet az egyedek magas genetikai adottságát a magas termelésre. A magas tejtermelés mellett, a selekciót a tipus (lábak, csülök, tőgy stb) és funkcionális tulajdonságokra (termékenység, szomatikus sejtszám, vérmérséklet stb) kell irányítani. Hosszútávú előrehaladás jó szelekcióval érhető el és kizárólag csak minőséges, pozitívan minősített bikákkal. Ez mellett még nagyon fontoss hogy a farmok rendelkezzenek a tehenek jó származási és termelési nyilvántartással (evidenció), amelyek alapján, az állomány alapos áttekintése és a tenek osztáljozása alapján elkészíthető a pároztatási terv.

A farmon jelentkező problémáktól függően olyan Szerződést ajánlunk amelyben kötelezzük magunkat hogy meghatározott időn belül megoldjuk és a szolgáltatásainkért járó térítmény csask az eredmény megvalósítása után következik.

A mi ajánlatunk minden korú kategória takarmányozására, tartástehnológiájára és nevelésére, szaporodásbiológiai problémák megoldására és a pároztatási terv kidolgozására vonatkozik.