Alta Genetics – Oak i Skoda

Alta Genetics – Oak i Skoda su bikovi potpuno istog pedigrea, a dosta različiti. Zahvaljujuci genomskom testiranju, te razlike su odmah bile vidljive.

Danas, kada su oba bika testirana na ćerkama, potvrđene su i razlike između njih, odličan su primer pouzdanosti genomskog testa, a što je najvažnije i Oak i Skoda su vrhunski bikovi!

Oak je definitivno bolji kada je u pitanju mleko. Malo je bikova koji sa tako značajnim povećenjem broja ćerki u testu zadrže tako visok plus na mleku. Posebno kada je njihov debi medju testiranim bikovima u pitanju. Oak je čak od avgusta 2015. godine kada je dobio prve ćerke imao značajno povećanje do decembra 2015. godine, a u aprilu 2016. godine na 1200 ćerki obuhvaćenih testom potvrdio +1668 lbs! Impresivno! Ukoliko se ima u vidu tako visok plus na mleku, sigurno da je DPR od +0,7 dobar. Indeks za somatske ćelije i dugovečnost su takođe impresivni!

Veoma su interesantnog pedigreea. Njihova majka, Pine-Tree Leif Suzy, je fenomenalna krava, neverovatno snažna, perfektnih papaka i nogu i odličnog vimena. Za američke standarde, „korektna“ mlekulja sa najvišom proizvodnjom od 17.849 kg mleka. Njen otac Leif koji, iako 16 godina star, ima neverovatno dobar healh profil – dugovečnost, plodnost ćerki i somatske ćelije! U pozadini ženske linije se nalazi čuvena Rudy Missy.

U muškoj polovini pedigreea je Niagra koji pored svojih kvaliteta, u pedigree donosi Bolivera i Jesthera koji su poznati po dugovečnosti. Jesther je francuski bik koji je dao najviše dugovečnih krava u Francuskoj. Na toj listi se nalazi ispred čuvenog Jocko Besna. Mađutim, sve to skupa daje jedan dosta nezavistan pedigree što je u današnje vreme veliki kvalitet u holštajn rasi.

Što se tiče tipa, Oakove ćerke su neverovatno snažne, dobrog okvira, dobrih vimena i nogu. Detalji se mogu videti u testu, ali jedno je jasno, svi koji žele izrazito jake krave Oak je pravi izbor! To je i jedna bitna razlika u odnosu na Skodu čije su ćerke manjih okvira, ali ipak više snažne i robusne nego mlečne u tipu. Oaka treba koristiti za osemenjavanje krava koje su finije kostitucije kao što su npr. tipične Mr Ministrove ćerke. Imao sam priliku da vidim Oakove junice u Mađarskoj i njihovi gabariti su zaista fenomenalni.

Skoda je takođe odličan bik. Njegov plus na mleku je sasvim dobar +795 lbs (američki test, april 2016), zdravstveni profil fenomenalan (bolji od Oak-ovog), ima laka teljenja (za razliku od Oaka) pa se može koristiti i za osemenjavanje junica. Njegov najveći kvalitet u tipu je vime! Odlične veze i dubina vimena! Skodu treba koristi na krave dobrih okvira i slabijih veza i dubine vimena kao što je npr. Tarmac, ali voditi računa o uglu karlice.

Oba bika su i concept plus – natprosečno fertilni.

U junu mesecu će biti dostupni i Oak i Skoda. Od Skode i seksirano seme.

Odlični bikovi, ali nisu za svaku farmu. Mi smo svakako na rapolaganju kada su u pitanju preporuke osemenjavanja. Kao i do sada, obilazimo Vaše farme i dajemo preporuke najbolje za Vaše stado.