SILAPRILIS pro

SILAPRILIS pro

U saradnji sa kompanijom Timac Agro Balkans, Ekipa SEMEX PK BB Vam nudi najbolji inokulant na tržištu Srbije.

SILAPRILIS pro je Erosil-ov inokulant koji se dodaje u silažu i senažu sa ciljem povećanja kvaliteta kabaste hrane.  Kulture bakterija koje ulaze u sastav silaprilisa su Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidilactici i Propionibacterium acidipropionici. Garantovana koncentarcija bakterija po gramu je 80 milijardi. Prve dva soja bakterija deluju zajednički i ubrzavaju zakišeljavanje silirane mase, obarajući pH na 3.5 do četvrtog dana siliranja. Treći soj bakterija sintetiše propionsku kiselinu koja ima antifungicidno dejstvo, sprečava buđanje i održava stabilnost silirane mase u toku pripreme i otvaranja, pri aerobnim uslovima. SILAPRILIS sadrži i enzime, Beta-glukanazu i ksilanazu koji pojačavaju delovanje mlečno kiselinskog vrenja, tako što potpomažu brže oslobađanje dodatnih ugljenih hidrata iz silirane mase.

SILAPRILIS pro

Koristeći SILAPRILIS pro brže i pouzdanije silirate, smanjujete gubitake i razvoj štetnih bakterija, smanjujete kvarenje i zagrevanje silaže, dobijate veću aerobnu stabilnost, smanjujete rizik od pojave mikotoksina. Sve navedeno utiče na povećanje kvaliteta Vaše kabaste hrane i ogleda se kroz:

  • Očuvanje hranljivosti i nivoa energije u silaži
  • Očuvanje suve materije i proteina silaže
  • Bolja svarljivost silaže
  • Veća konzumacija kabaste hrane
  • Viša mlečnost grla

Jedno pakovanje sadrži 300 g inokulanta i dovoljno je za pripremu:

  • 100 tona kukuruzne silaže (3 g/t)
  • 80 tona travnih i žitnih silaža (3,75 g/t)
  • 50 tona lucerke i drugih leguminoza (6 g/t)

Vladan Ćirić