POSETA ŠVAJCARSKOJ

Ekipa iz Semex-a (Vladimir Đorđević i Katarina Šolaja) sa grupom veterinara (Dušan Mandić, Duška Đukić i Goran Stevanov) je posetila Švajcarsku po pozivu kompanije Swissgenetics sa kojom imamo dugogodišnju saradnju. Naš domaćin je bio Ingmar Kummrow, menažer za izvoz zadužen za naše tržište.

Švajcarska je zemlja sa bogatom kulturom gajenja goveda. Cela zemlja se deli na tri regiona: Jura planine, koje se nalaze sa francuske strane, Midland – središnji deo zemlje na između 400 i 700mnv, i Alpi. Intenzivnija poljoprivreda se odvija u središnjem delu, koji je ravniji, naziva se i švajcarski plato. U Alpima se odvija ispaša tokom toplih meseci, a na jesen stoka silazi iz planina u sela koja se nalaze u podnožju. Što se tiče broja krava, mlečnih krava ima 536,664 sa trendom smanjenja, a tovnih 100,000 sa trendom porasta broja. Prosečan broj krava po domaćinstvu je 25, i prosečan broj ha je 25. Broj odgajivača mlečnih goveda je 25,000, i takođe opada. Švajcarska je zemlja u kojoj se u svim oblicima govedarske proizvodnje maksimalno koristi kabasta hrana, i kroz ispašu i kroz neki vid konzervisanja. Količina koncentrata po litru proizvedenog mleka je manja od 100g, za razliku od npr. Holandije sa 230g/l i USA koja je na vrhu liste sa 450g koncentrata po litru mleka. Prosečan životni vek krava u Švajcarskoj je 3,7 laktacija za crvenog holštajna, 3,3 za crnog holštajna, 3,9 za brown swiss goveče, 3,9 za švajcarskog fleickvieh i 3,7 za simentalca.

Swissgenetics kompanija je nastala 1960-te godine i danas ima 26,000 klijenata samo u Švajcarskoj. Sa farmerima radi 357 zaposlenih, računajući i tehničare za VO krava kojih ima oko 250. U objektima kompanije se nalazi 561 bik, a od njih oko 110 se godišnje koristi za proizvodnju semena. Godišnje prikupe 2,6 miliona doza, a prodaju 1,3 miliona, u vrednosti od 53,8 miliona eura. U ponudi imaju Brown Swiss, crveni holštajn, crni holštajn, švajcarsko smeđe goveče, švajcarski fleckvieh i tovne rase. Po broju testiranih bikova na prvom mestu je Brown Swiss, zatim crveni holštajn i treći je švajcarski fleckvieh. Ono što je zanimljivo u prodaji semena, u Švajcarskoj je od 2008 do 2018 udeo semena tovnih rasa u VO skočio sa 27% na 47%. Što se tiče uspeha na izložbama, krave ćerke Swissgenetics-ovih bikuva su osvajale prva mesta na brojnim evropskim i američkim izložbama u različitim kategorijama.

Tokom posete imali smo prilike da vidimo farme simentalca, švajcarskog fleckvieh-a, limuzina i holštajna, kao i centar sa bikovima Swissgenetics-a, a svaka od njih će biti detaljnije opisana u narednim tekstovima. Ima par stvari koje su karakteristične za sva mesta na kojima smo bili:

  • Životinje su izuzetno mirne i ne plaše se ljudi; ljudi se ophode prema kravama sa osećajem i humano, nigde nema vike i udaranja životinja.
  • Nema pritiska da se izvuče što više mleka od krava, nego se optimizuje utrošak hrane i rada tako da proizvodnja bude ekonomična, a krave zdrave i dugovečne.
  • Upotreba hormona je minimalna, uglavnom pri ispiranju embriona.
  • Voda za životinje je istog kvaliteta kao i za ljude, što se prenosi na zdravlje životinja i kvalitet mleka.
  • Korišćenje pesticida je ograničeno, što takođe utiče na zdravlje životinja i kvalitet proizvoda.
  • Proizvodnja jednog domaćinstva se uglavnom ne svodi samo na govedarstvo, nego je govedarstvo samo deo porodičnog posla.
  • Sve farme su porodične i retko koja ima nekog zaposlenog radnika; kao ispomoć se uglavnom nalaze mladi na praksi koja je u sastavu njihove poljoprivredne škole.

U narednom tekstu ću pisati o poseti farmama simentalca i švajcarskog fleckvieh-a.

Septembar 2021

Katarina Šolaja