POSETA CENTRU SA BIKOVIMA – ŠVAJCARSKA

Drugog dana naše posete posetili smo centar sa bikovima u mestu Mülligen. Dočekala nas je i sprovela Sandra Woodtli-Frei, glavni veterinar centra.

U Swissgenetics-u se ukupno nalazi oko 560 bikova, a u ovom centru su smešteni samo bikovi koji su trenutno u proizvodnji semena i bikovi u karantinu koji ulaze u proizvodnju, što je oko 150 grla.

Prikupljanje semena se radi od ponedeljka do četvrtka a godišnje se prikupi 2.6 miliona doza. Rase koje se nalaze u centru su: holštajn, brown swiss, simentalac, švajcarski fleckvieh, švajcarsko smeđe goveče i tovne rase.

Kako bi se sprečilo eventualno širenje bolesti, novi bikovi se pre ulaska u centar drže u karantinu mesec dana.

Bikovi se drže u parovima dok ne pređu 800kg, posle se odvajaju u zasebne bokseve. Sistem držanja je slobodan, a pristup spoljašnjem ispustu imaju samo bikovi koji se nalaze do zida štale, što se određuje nasumično. Da bi se osigurala maksimalna bezbednost radnika većina manipulacija kao što je raspodela hrane, ubacivanje slame i čišćenje vlažnog dela boksa je automatizovana, samo čišćenje prostirke se i dalje radi ručno.

Zdravlje nogu i papaka je od presudnog značaja za bikove koji treba da skaču redovno. Obrada papaka se radi prosečno na dva meseca, a u baš toku naše posete je obradi prisustvovala devojka sa veterinarskog instituta koja je podučavala radnike na koji način pravilno da rade da bi se lakše dijagnostikovale eventualne bolesti i problemi sa papcima.

PREZENTACIJA BIKOVA

U obilasku je organizovana prezentacija bikova koji su interesantni za naše tržište. Imali smo priliku da vidimo i neke od bikova koje uvozimo u Srbiju: crveni holštajn – ANDERO, REDURO; tovni simentalac – TOMBO; limuzin – JAKOB.

U narednom tekstu ću pisati o poseti farmi limuzina – Burri.

VIDEO

Katarina Šolaja

Septembar 2021