Farma krava rase limuzin – burri – Švajcarska

Na ovoj farmi nas je dočekao vlasnik – Franz Burri. On je odgajivač limuzin rase goveda, i veoma je uspešan i cenjen u Švajcarskoj.

Odlučio se za ovu rasu zato što ima kvalitetno meso, i zato što je proračunao da se najviše isplati – dobije najveći procenat mesa po utrošku hrane. Sistem koji se ovde koristi je slobodan, na pašnjaku i deo vremena u štali. Leti su uglavnom preko dana unutra a noću napolju, a zimi su unutra uz obavezno puštanje u ispuste svaki dan.

Telad ostaju sa majkom do 10 meseci. Ishrana je isključivo paša, seno i malo silaže zrna kukuruza dok su u štali, dok koncentrovanu hranu dobijaju samo bikovi, u ograničenim količinama.

Franz Burri je, osim po vrhunskim priplodnim grlima koje proizvodi, najpoznatiji po tome što su njegove životinje, i krave i bikovi, mirnog i blagog temperamenta i lake za manipulaciju. Čak drugi farmeri dovode bikove kod njega na „obuku“. Karakter životinja i postupanje ljudi prema životinjama je nešto što je ovaj farmer prepoznao kao jako bitan faktor u gajenju ove rase.

Ovde se selekcija vrši na proizvodne osobine, ali isto toliko i na temperament. Odabir bikova radi sam Franz, i odlučuje koje krave će se pariti prirodnim putem a koje će osmenjavati.

Od podmlatka koji dobije u toku godine jedan deo bikova ide u centar za proizvodnju semena, neke ostavlja na farmi za dalji priplod, ili prodaje drugim farmerima za priplod, a ostatak je za tov.

Povremeno, jednom u dve godine, Franz u Francuskoj kupuje bika za priplod kojeg dovodi na svoju farmu.

U narednom tekstu ću pisati o poseti farmi holštajna – TGD.

Septembar 2021

Katarina Šolaja