CALSEABLOCⓇ

calsebloc

Uslovi tržišta i moderne proizvodnje mleka pred Vaše životinje stavljaju sve veće proizvodne i reproduktivne zahteve. Odlučujuću ulogu u dostizanju visokih rezultata, pored genetskog potencijala, imaju i paragenetski faktori, pre svega ishrana.

Mala neravnoteža u obroku, nedovoljna količina minerala i vitamina može negativno uticati na zdravlje i proizvodne rezultate životinje.  Korekcija problema koji nastaju nepravilno izbalansiranom ishranom je skupa. Individualne potrebe životinja za različitim mikro i makro elementima se mogu menjati u odnosu na mnoštvo faktora – faze laktacije, stresa, vremenskih uslova, starosti životinje i dr. Zbog svega navedenog, slobodan pristup samoregulišućem bloku za lizanje je racionalno i isplativo rešenje.

SEMEX PK BB u saradni sa kompanijom Timac Agro Balkans Vam nudi koncept dodataka ishrani koji je zasnovan na mineralno-vitaminskim blokovima za lizanje – CALSEABLOC®. Kombinacijom visoko kvalitetnih sastojaka, čije su osnove Calseagrit i Biotech tehnologija, dobili smo proizvod koji pomaže normalno funkcionisanje digestivnog trakta i metabolizma visoko produktivnih grla.

Calseagrit sadrži lako usvojljivi kalcijum,magnezijum i još 32 makro i mikroelementa. Prirodnog je porekla, iz krečnjaka mikronizovane morske trave Lithotanium Calcareum, sakupljene duž obale zapadne i severne Bretanje u Francuskoj. Pored bogatog mineralnog sastava, Calseagrit je i odličan pufer. Karakteriše ga izuzetno visoka mikroporoznost, specifična površina jednog grama je veća od 20m2. Praktično, Calseagrit povećava kontaktnu površinu sa buražnim sadržajem, što indirektno utiče na:

  • povećanje svarljivosti kabastih hraniva,
  • povećanje bioraspoloživosti minerala
  • i stvaranje uslova za razvijanje mikroflore buraga

Biotech je ekstrakt braon morskih algi. Bogat je u energiji i proteinu, lako je dostupno hranivo za ishranu mikroflore buraga životinje, a takođe, ima uticaj na povećanje usvojljivosti minerala.

Blokove treba držati u blizini, ali ne odmah pored pojilica sa vodom, idealno na visini od oko 1,5m – 1,8m od zemlje za krave i na zemlji za ovce.  Postavljanje na ovoj visini pozitivno utiče na lučenje pljuvačke, koja ima pufersko dejstvo u buragu. Kako bi se svim životinjama omogućio pristup blokovima, preporučujemo jedan blok na svakih 20-30 goveda i 50-60 ovaca. Više informacija možete pročitati OVDE, uvek nas možete kontaktirati telefonm ili email-om OVDE.

Vladan Ćirić