Holštajn farme u Švajcarskoj

Od oko 550 hiljada mlečnih krava, koliko ih danas ima u Švajcarskoj, oko polovine čine krave crnog i crvenog holštajna.