DISLOKACIJA SIRIŠTA – UVOD

Svedoci smo, da je u poslednjih desetak godina, došlo do značajnog skoka u proizvodnji mleka kod krava, naročito kod Holštajn-frizijske rase.

Svedoci smo, da je u poslednjih desetak godina, pre svega zahvaljujući sve savremenijim i preciznijim metodama selekcije i ubrzanom genetskom napredovanju, došlo do značajnog skoka u proizvodnji mleka kod krava, naročito kod Holštajn-frizijske rase. Ta visoka proizvodnja mleka, osim dobrih strana, vuče za sobom i prateće probleme, koji se pored svih profilaktičkih mera i dobrog menadžmenta, javljaju na farmi, stvarajući farmeru glavobolju. Jedan od najčešćih problema kod visoko proizvodnih krava je promena položaja sirišta, odnosno dislokacija sirišta (dislocatio abomasi). Zato sam odlučio, da Vam kroz seriju tekstova, ukažem na uzroke, simptome, posledice i naravno, rešanja ovog problema.

Dislokacije se javljaju svugde u svetu, bez obzira na geografski položaj farmi. Kao što sam već napomenuo, najčešće se javlja kod visoko proizvodnih krava, uglavnom Holštajn-frizijske rase, ređe kod krava Simentalske rase. Uglavnom oboljevaju krave u laktaciji, i to u prve dve do četiri nedelje nakon teljenja. Retko se javlja kod zasušenih krava i kod junadi, u pitanju su sporadični slučajevi. Pojavljuju se najčešće u periodu od oktobra do aprila, jer u tom periodu godine može doći do nedostatka kvalitetnih kabastih hraniva, takođe, u tom periodu godine je najveći broj teljenja na farmama.

Ekonomske štete su prvenstveno kod uginuća životinje, a kod izlečenih se smatra, da imaju u proseku oko 11% manje proizvodnje u toj laktaciji.

Dislokacije se mogu javiti u tri oblika:

1)levostrana dislokacija sa dilatacijom sirišta,

2)desnostrana dislokacija sa dilatacijom sirišta i

3)desnostrana dislokacija sirišta sa volvulusom i dilatacijom.

U ovom prvom pisanju, sam probao da Vam probudim interesovanje za ovaj problem, kako bi ste se lakše i efikasnije borili sa dislokacijama. U sledećem tekstu, pisaćemo o uzrocima nastanka promena položaja sirišta.

Veterinarska Klinika DOO, Kać

Mart 2021