DISLOKACIJA SIRIŠTA – LEČENJE

U prehodna dva teksta smo pričali o tome šta je to dislokacija kako i kada nastaje i koji su simptomi. Danas ćemo pričati o lečenju, pre svega hirurškom metodom.

Nakon pripreme operacionog polja, pristupamo aplikovanju paravertebralne, odnosno vodiljne anestezije, iznad i ispod trnastih nastavaka lumbalnih pršljenova.(L4, L2 i L1) Aplikujemo rastvor Procaina 2%.

Kada smo aplikovali vodiljnu anesteziju, pažljivo biramo mesto gde ćemo postaviti rez na koži, obeležavamo ga, i aplikujemo infiltrativnu anesteziju u liniji reza. Aplikujemo isti anestetik, a doza zavisi od telesne kondicije životinje. Što je BCS životinje veći, veću zapreminu anestetika aplikujemo.

Kada smo pripremili operaciono polje i uradili anesteziju, odnosno analgeziju desne strane trbušnog zida, možemo početi operaciju. Od prvog trenutka i tokom cele operacije, mora se voditi računa o asepsi i antisepsi, koliko god je to moguće u farmskim uslovima. Prvo rasecamo kožu i potkožno tkivo, zatim mišiće i trbušnu maramicu.

Kada smo otvorili trbušni zid, ulazimo rukom unutra, sa iglom na koju je nastavljeno crevo, za evukuaciju gasova iz sirišta.

Kako se radi repozicija sirišta, nakon evakuacije gasova, može se videti na sledećoj animaciji.

Kada smo uradili repoziciju sirišta, ostaje nam da ga fiskiramo za trbušni zid. Ovde ćemo prikazati metodu omentopeksije, odnosno ušivanjem omentuma za mišiće trbušnog zida, u dnu linije reza. Na prvoj fotografiji ispod, vidimo pylorus i omentum sirišta, i to nam je siguran znak da smo dobro uradili repoziciju sirišta. Zatim vršimo prošivanje omentuma i fiksiramo ga za mišiće, stavljanjem tri povratna, pojedinačna šava.

Nakon fiksacije omentuma, ostaje nam zatvaranje trbušnog zida, svaki sloj mišića posebno, tekućim šavovima, i na kraju zatvaranje kože, apozicionim pojedinačnim šavovima. Za fiksaciju omentuma se najbolje pokazao resorptivni konac Catgut USP5. Dok za ušivanje mišićnih slojeva resorptivni konac PGA(PolyglycolicAcid)USP2. Za ušivanje kože, koristimo neresorptivni konac Supramid USP2. Treba napomenuti da je izbor igala i šivaćeg materijala isključivo izbor hirurga!

Kada smo ušili kožu ranu naprskamo Alu-Sprayom, stvarajući zaštitni film, koji sprečava prodor mikroorganizama, smanjujući šansu za nastanak infekcije. Životinja dobija infuzioni rastvor 50% Glucosum a 500ml. Aplikuje se intramuskularno rastvor antibiotika, sa širokim spektrom delovanja. Intravenski aplikujemo analgetike.

Kada smo ovako uradili operaciju Lege Artis, preostaje nam samo da se nadamo da će se životinja što pre oporaviti, i nastaviti svoju laktaciju.

Veterinarska Klinika DOO, Kać

Jun 2021