AltaHOTJOB

PEAK Genetics je kompanija koja je vlasnik jednog od najpoznatijih i najvećih programa za odgoj i selekciju vrhunskih junica i bikova u holštajn rasi na svetu – PEAK program-a.

Od 2012-te godine do danas, u PEAK programu se nalaze neke od najbolje rangiranih plotkinja holštajn rase po TPI, NM$, LPI i RZG-u. Rezultat selekcije i ukrštanja ovih junica sa najboljim priplodnjacima na svetu su na stotine bikova čije je seme danas u ponudi, pre svega, kompanije Alta Genetics, a zatim i Genex-a, CRV-a i Jet Stream-a. Za sada, možda i najpoznatiji bik poreklom iz PEAK programa je AltaHOTJOB, a ovo je priča o njemu.

AltaHOTJOB je rođen krajem aprila 2017. godine iz kombinacije Josuper-ove ćerke T-SPRUCE JOSETTE-ET i još jednog poznatog bika iz PEAK programa  koji se zove PEAK HOTLINE-a. Dalje u pedigreu njegovog oca imamo: AltaHOTROD-a, Mogul-a i Man-o-Man-a, što je interesantano poreklo bez Supersire-a i Robusta. HOTLINE je i sam bikovski otac, pa su AltaHOTJOB-ova polu-braća po ocu – AltaDATELINE, AltaINGOLD, AltaHOTHAND, Chili, PEAK Langley i dr. Preko dede AltaHOTROD-a, AltaHOTJOB je rođak i sa bikovima Odin i Bigshot. To je široka i razgranata familija bikova koja je i nastala, pre svega, zahvaljujući PEAK programu i kompaniji Alta Genetics.

Meni je, međutim, interesantnija familija krava iz koje potiče njegova majka. T-SPRUCE JOSETTE-ET preko svoje majke EDG RILEY GALAXY 2364-ET i impresivne bake CO-VISTA ROBUST RILEY, a zatim i REGANCREST SHOTTLE ILI-ET, REGANCREST ITO ISA i REGANCREST EMORY DORISSA-ET, vuče korene do legendarne krave sa kraja osamdesetih godina – SNOW-N DENISES DELLIA EX-95. Čuvena SNOW-N DENISES DELLIA je rodonačelnik jedne od napoznatijih familija krava holštajn rase. Bikovska je majka, njen najkorišćeniji sin je Durham. Međutim, uticaj koji je imala na holštajn rasu je, čini se, još veći kroz ćerke. Trideset i tri njene ćerke je ocenjeno EX ocenom iz kombinacije sa 19 različitih bikova! Interesantno je da su, REGANCREST ITO ISA i REGANCREST EMORY DORISSA-ET, njena unuka i njena ćerka, istovremeno majka i baka bika AltaIOTA, koga u poreklu AltaHOTJOB-a, srećemo sa očeve strane. Te, ustvari, u pedigreu bika AltaHOTJOB daleko nazad imamo po dva puta REGANCREST ITO ISA-u, REGANCREST EMORY DORISSA-u i legendarnu SNOW-N DENISES DELLIA. To je familija krava koju svako želi da ima zastupljenu u poreklu, a AltaHOTJOB je ima „puta dva“, što donekle i objašnjava njegov test. Muška imena koja se pojavljuju sa majčine strane su takođe interesantna. Krenuću od onih koji su „najdublje“ – Emory, Shottle, Planet, Goldwyn, Freddie, Robust dva puta, Supersire i na kraju Josuper. Zaista impresivan pedigre, i to bez Mogula. Muških i ženskih bočnih rođaka, po majčinoj liniji, zbog značaja SNOW-N DENISES DELLIA familije krava, bik AltaHOTJOB ima toliko mnogo u intenzivnoj eksploataciji i selekciji, da je besmisleno nabrajati ih.

Njegov prvi genomski test u SAD je bio dostupan u avgustu 2017 i imao je ukupnu priplodnu vrednost od 2831 TPI poena i 898 NM$. Na listi genomskih bikova čije je seme dostupno za farmere, biva rangiran osam meseci kasnije (april 2018) na šestom mestu sa 2848 TPI indeksna poena (895 NM$). Već tada je počelo njegovo plansko korišćenje kao bikovskog oca i oca bikovskih majki. Taj trend je pojačan nakon što je njegov otac, PEAK HOTLINE, dobio ćerke i zauzeo osmo mesto na TPI listi progeno testiranih bikova SAD u decembru 2019. U Kanadi je debitovao na LPI listi u aprilu 2018 godine, na četvrtom mestu sa 3537 LPI i 2978 PRO$. Neću ulaziti u detalje, ali, ono što je interesantno je da je pored Kanade i SAD, AltaHOTJOB oduvek bio visoko rangiran i na nemačkim (RZG), britanskim (PLI), italijanskim (PFT) i holandskim (NVI) listama. Dakle, na listama svih zemalja sa najrazvijenijom industrijom proizvodnje mleka.

Kada gledamo test bika AltaHOTJOB, prvo što nam upada u oči su kompozitne i pojedinačne ocene za tip (konformaciju). Njegove ćerke bi trebalo da budu prefinjene i visoke životinje. Nešto niže u grebenu nego u krstima, dakle, sa blagim padom leđne linije ka napred koja je karakteristična i mnogo drastičnija kod ćerki njegovog oca HOTLINE-a i njegovog dede AltaHOTROD-a. Njegovim ćerkama ne bi trebalo da fali širine, međutim ipak su to više otvorene i uglate životinje nego što su snažne. Jedini ekstrem, što se okvira tiče, je izrazito uzdignuta karlica. To je jedina osobina tipa na koju treba posebno obratiti pažnju pri sparivanju. Noge su blago strme sa strane i prave od nazad, moglo bi se slobodno reći da su idealne. Papci su pod strmim uglom, a peta je izrazito duboka. Po oba testa, i SAD i kanadskom, životinje bi trebalo da su veoma stabilne, mobilne i dobre lokomocije. Vime je meke i fine teksture, izuzetno vezano i „dobro“ plitko. Baza vimena je bez tilta, paralelna sa podlogom. Na izrazito širokom zadnjem vimenu je jak centralni ligament. Sise su kraće od proseka, ali ne i prekratke. Raspored prednjih sisa je poželjan, dok su zadnje približene više nego što je idealno, te treba biti oprezan pri sparivanju. Ako je ta osobina uopšte u fokusu.

Jedan od najjačih aduta AltaHOTJOB-a je svakako proizvodnja. Njegove ćerke bi trebalo da karakteriše visoka mlečnost i visok kvalitet mleka. test U SAD kaže da su njegove ćerke u plusu od 1220 funti mleka i u blagom plusu za sadržaj masti i proteina (+0.05% i +0.06%) u odnosu na prosek populacije. Dok, test u Kanadi predviđa veći plus od 1769 kg sa jako dobrim sadržajem mlečne masti i proteina za tu količinu mleka (+0.23% i +0.21%). Oba testa predvidjaju da će njegove ćerke u proseku u trećoj laktaciji, kada dostignu punu biološku i fiziološku zrelost, imati proizvodnju od oko 13500 kg mleka za 305 dana. Ono u čemu se testovi razlikuju, je u predviđanju koliki će biti sadržaj suve materije u mleku. U Kanadi se predviđa sadržaj mlečne masti između 4.00 i 4.10% i sadržaj proteina koji se kreće između 3,30 – 3,40% proteina. Testovi u SAD su nešto konzervativniji, te se predviđa u proseku sadržaj mlečne masti od 3.90% i sadržaj proteina od oko 3.20%. Treba napomenuti da je AltaHOTJOB nosilac dva A2 alela za beta kazein (A2A2 beta kazein) i dva A alela za kapa kazein (AA kapa kazein).

Kod zdravstvenih osobina treba prvo treba spomenuti ocene za Dugovečnost (Proizvodni Vek). I u Kanadi i u SAD su očekivane sa obzirom iz kojih linija bik dolazi, i sa obzirom na količinu mleka koja se očekuje od njegovih ćerki – 3.4 ocena u SAD i 105 ocena u Kanadi. Interesantane su dobre karakteristike za otpornost na mastitis i nizak broj somatskih ćelija. Iznenadjujuće je dobar indeks i za otpornost na metaboličke poremećaje u Kanadi, kao i na pojedinačne metaboličke i druge bolesti u SAD. Otpornost na ketoze, dislokacije i metritise nam govore da bi njegove ćerke trebalo da lako ulaze u laktaciju i visoku proizvodnju. Sa druge strane test kaže da bi ih trebalo ispratiti i možda zaštititi kalcijumskim bolusima od moguće mlečne groznice. Što se funkcionalnih osobina tiče – Telad čiji je otac AltaHOTJOB-a su veoma vitalna i izuzetno se lako otele. Njegove ćerke, odlikuje dobra perzistencija laktacije. To su mirne i staložene krave koje se lako i brzo muzu.

Njegove najbolje rangirane ćerke se koriste za ispiranje embriona u PEAK i Progenesis programima selekcije – dobar primer su PROGENESIS HOT VACATION, KOEPON HOTJOB RUBY 30-ET i PEAK CTURE HOTJB 81745-ET. Pored njih, najbolje rangirane su i ćerke sa Jenniton holštajn farme –  JENNITON HOTJOB LUNA-ET i JENNITON HOTJOB GABRIELE-ET. Ono što je interesantno to je da su sve iz drugačijih kombinacija. Svima je AltaHOTJOB otac, a majke su različite Achiever-ove, Helix-ove, Frazzled-ove, Fabulous-ove, Mayflower-ove i Delta-ine ćerke. Već sam napomenuo, da je kao mlad bik korišćen kao bikovski otac – njegovi najbolje rangirani sinovi su Champion-Red, AltaHAILED, Talon, AltaREAL MONEY, AltaSTEALTH i Hotbob, svi iz različitih kompanija (Alta, Semex, CRV, WWS) i svi preko 2900 TPI i 3600 LPI indeksnih poena. Seksirano i konvencionalno seme bikova AltaSTEALTH i AltaHAILED u Srbiji, već koriste Farma Vojčena i Farma Balaša kao deo AltaADVANTAGE paketa.

Pod uslovom da može da se spari do granice od 6.25% koeficijenta inbridinga, AltaHOTJOB je idealan u kombinaciji sa tipičnim ćerkama bikova AltaSABRE, AltaROBSON i AltaMENTO. Od starijih bikova, čije smo seme prodavali, dopada mi se u kombinaciji sa tipičnim ćerkama AltaEVERGLADE, AltaR2, AltaEMBASSY i AltaMOXIE. Možda se kvalitetno može spariti i sa ćerkama AltaHIFASHN, AltaTREASURE, AltaOAK i AltaSKODA pod uslovom da im karlica nije isuviše uzdignuta. Od aktuelnijih bikova iz naše ponude „paše“ na tipične ćerke AltaBRITISH-a, AltaEXHIBIT-a, AltaPANTERA-e, AltaTOPSHOT-a. Mislim da generalno nije dobra kombinacija sa tipičnim ćerkama Mogula i njegovih sinova (AltaROBLE, AltaRABO, AltaSPRING, AltaMURDOCK, AltaSUNSHINE i AltaLEGAL), međutim, sve zavisi od pojedinačne životinje sa kojom se sparuje. Sa Mogul-om koji je „blizu“ ili ga ima mnogo u pedigreu se i ne može spariti uvek, pa treba biti i  tu oprezan. AltaHOTJOB je idelan bik za farme koje žele da povećaju potencijal mlečnosti stada a da pritom poprave i sadržaj suve materije u mleku. Zatim, za one koji zarađuju dodatno proizvodeći A2A2 mleko. Odlična je opcija ako se selektira na tip ili ako se pojedinačno kod životinja koriguje konformacija vimena, nogu i/ili okvir i kapacitet. Ako se pravilno spari, njegove ćerke mogu biti sasvim dobre krave u svim sistemima pa i na farmi sa robot mužom.

Danas, nakon promene baze u aprilu 2020 i modifikacija formula za izračunavanje TPI i LPI, sa 2837 TPI i 3382 LPI indeksnih poena, AltaHOTJOB je jedan od bikova čiji se progeni test sa nestrpljenjem očekuje. Prve ćerke u testu, možemo očekivati možda već u avgustu, ali sigurno u decembru ove godine. U Srbiji je, preko naše kompanije, svim farmerima dostupno njegovo seksirano seme.

Vladan Ćirić

Mart 2021