Budućnost vašeg stada zavisi od odluka koje donesete danas

Bliska budućnog Vašeg stada je podmladak na farmi (ženska telad i junice). Dalja budućnost se nalazi u Vašem kontejneru sa semenom.

Stoga je odluka o tome koje ćete seme kupiti i sa kojim ćete semenom osemenjavati Vaše krave i junice veoma važna. To je investicija u budućnost, koja utiče na rezultate koje ćete postizati u godinama koje dolaze. Odluke vezane za selekciju, genetiku i bikove koje donesete danas utiču na to sa kakvim ćete kravama raditi u budućnosti za dve i po, tri godine.

Kada se donose važne odluke – koje mogu bitno uticati budući život i finansijsku sigurnost – većina ljudi se opredeli na saradnju sa stručnjacima i savetodavcima od poverenja, kako bi bili sigurni da su napravili najbolji mogući izbor. Kada kupujete auto savetujete se sa automehaničarem. Kada kupujete kuću savetujete se sa agentom za nekretnine. U oba slučaja, odluka koju donosite može imati veliki uticaj na kvalitet Vašeg života. Isti slučaj je kada donosite odluku o tome koje ćete seme bikova koristiti. Genetika koju koristite ima veliki i trajni uticaj na budućnost i finansijsku stabilnost Vaše farme – samim tim i na kvalitet Vašeg života.

Naša uloga, kao savetnika, je da Vam pomognemo da, kroz investiciju u genetiku, napravite genetski pomak u pravom smeru u odnosu na trenutnu situaciju na farmi, a u skladu sa Vašim budućim ciljevima. Kako bismo to postigli, obilazimo stado, prikupljamo podatke o poreklu, zajedno sa Vama definišemo selekcijske ciljeve i na osnovu toga nudimo predlog selekcijskog plana i plana osemenjavanja. Ovakav pristup, je jedini način da postignete ono što želite – kada je genetika u pitanju uvek dobijate ono na šta selektirate. Nijedna ozbiljna odluka, koja će imati toliki uticaj na Vašu budućnost, kao što je odluka o odabiru bikova se ne donosi brzo ili preko noći – zato Vas još jednom pitam – koji je Vaš selekcijski plan?

Vladan Ćirić

Februar 2021