GENOMSKI BIKOVI U KANADI

Uvođenje genomske selekcije u svakodnevni život je za posledicu imalo značajan uticaj na čitavu industriju proizvodnje mleka u Kanadi. Najveće promene su se, logično, dogodile u delu industrije koji se bavi veštačkim osemenjavanjem (VO).

PROJEKAT ZA KONKURENTNU POLJOPRIVREDU

Na osnovu člana III, Program 2, odeljak I, Pododeljak B tačka 1 Sporazuma o zajmu (Projekat za konkurentnu poljoprivredu) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 2/20),