Genomski bikovi simentalske rase

2009 godine genomsko testiranje je najavljeno kao prekretnica u načinu selekcije mlečnih krava. Globalno holštajn populacija je najveća populacija mlečnih krava na svetu, stoga je i ovaj novi način testiranja bikova i junica na osnovu analize njihove DNK prvo utočište našao na holštajn farmama.

Skraćenje generacijskog intervala, koje nastaje kao posledica genomske selekcije, je omogućilo intenzivnije, brže i veće genetske pomake kod osobina koje imaju nisku naslednost (heritabilitet). Osobine niske naslednosti su upravo one osobine koje su godinama „mučile“ holštajn rasu – dugovečnost, zdravlje i plodnost. Danas, nakon 11 godina intenzivnog korišćenja ove metode svedoci smo velikih promena i vidnog genetskog napretka koji se vidi na samo na papiru, već i na farmama u realnom životu. Posledice su bile predvidljive, te je genomska selekcija našla svoj put i u selekcijske programe manjih populacija kao što je simentalac. Danas, postoji trend povećanog broja korišćenja doza genomskih bikova u Nemačkoj i Austriji. Procena je da će se u ovim zemljama u narednih 10 godina smanjivati broj korišćenja doza progeno testiranih bikova, postepeno će se povećati pouzdanost genomskih testova, a potrošnja semena genomskih bikova će za deset godina stići zastupljenost osemenjavanja genomskim bikovima u holštajn rasi. U nastavku možete pročitati nešto o pojedinim genomskim bikovima iz naše ponude.

 

ELEGANT (Epinal x Humid x Romel)

Jedan je od najbolje rangiranih sinova bika Epinal. Njegova majka Bluna je fantastična krava, ćerka bika Humid, šampionka je sajma u  Miesbach-u. Pored Eleganta njen sin je i bik Hood. Kada pogledamo njegov test dve stvari su jasne – visoka mlečnost i fantastično zdravlje njegovih ćerki. Naročito u segmentima dugovečnosti, plodnosti i muznosti. Tipski, njegove ćerke karakteriše izražena snaga i široka karlica, dobro vezano, dugačko i plitko vime. ELEGANT je idealan bik za farmere koji žele da rade na povećanju potencijala mlečnosti stada, zbog svojih gabarita životinje su funkcionalne i u vezanom sistemu držanja. Na farmama koje koriste sistem za automatsku mužu (robot), Elegant-a treba sparivati sa kravama koje imaju isuviše dugačke i udaljene sise, sa ciljem ubrzanja muže i povećanja efikasnosti rada robota.

NOUNOURS (Wobbler x Himeros x Wildwest)

Jedan od najbolje rangiranih sinova bika Wobbler, dolazi nam iz Francuske. Kvaliteta ima nekoliko, ali prvo treba napomenuti dosta nezavistan i lako sparljiv pedigre. Karakteriše ga visoka predvidjena proizvodnja mleka njegovih ćerki sa +709 kg i ukupnim indeksom za mlečnost (MW) 117. Takodje njegovi potomci bi trebalo da budu solidan tovni materija sa obzirom da je ukupni indeks za tovne osobine (FW) 114, što prate dosta visoke ocene za prirast, mesnatost i klasu mesa. Najveća prednost su funkcionalne i zdravstvene osobine (fitnes – 122). Od kojh se najviše ističu – dugovečnost, perzistencija i zdravlje vimena. Lakoća teljenja je 99 te treba biti obazriv prilikom osemenjavanja junica. Tipski, njegove ćerke bi trebalo da budu snažne i izrazito muskulozne životinje srednjih okvira sa korektno vezanim, plitkim vimenima, idealne konformacije i rasporeda sisa. Idealan bik za farme koje rade ili planiraju instalaciju robota za mužu.

MOZILLA (Manigo x Wille x Ress)

Manigov sin – veoma interesantan bik poreklom iz Hrvatske. Ono što nam odmah upada u oči su fantastične ocene za konformaciju vimena (125) i nogu (123). Što se mlečnosti ćerki tiče, izdvaja ga dosta dobra količina i sadržaj proteina u mleku. Kao i kod njegovog oca, zdravlje bi trebalo da bude njegov najveći adut – dugovečnost, zdravlje vimena i nizak broj somatskih ćelija. Kada na to dodamo izuzetno laka teljenja, jasno je da dobijamo jednu veoma dobru opciju za osemenjavanje. Idealan za farme koje se bave proizvodnjom sira i svoj selekcijski plan baziraju na dugovečnosti, zdravlju i konformaciji vimena i nogu.

SIDO (System x Etoscha x Pandora)

Dolazi nam iz kombinacije linija STREIK-SAMURAI i linije EGMAR. Njegova majka LEXI je poreklom sa Mosandl farme, njena proizvodnja u prvoj laktaciji je bila 8628 kg mleka sa 3.95% mm i 3.76% proteina. Njegova baka LIBERTY je i dalje živa, pobednica je nacionalne izložbe i dan danas izgleda jako dobro. SIDO je jedan od najkompletnijih genomskih bikova na tržištu. Daje visoke, široke, dugačke i snažne ćerke, sa solidnim nogama i odlično vezanim i plitkim vimenima. Njegov test i poreklo nam govore da će njegove ćerke biti mlečne, dugovečne i zdrave životinje. Naročito se ističu fantastične osobine za muznost, zdravlje vimena i broj somatskih ćelija. Proizvodnja, Zdravlje i Tip – SIDO je potpun paket.

MCGYVER (Macbeth x Hurly x Wildwest)

Poreklom od fantastične Hurly-jeve ćerke Koale, prave bikovske majke, i oca – bika Macbeth, dolazi nam jedan od najboljih genomskih bikova iz ponude BVN. Njegova prednost je ta da je njegov otac progeno testiran bik visoke pouzadnosti testa, ovako nešto je neobično i retko sa obzirom na visoke priplodne vredosti koje MCGYVER sa sobom nosi. Pored visokih ukupnih priplodnih vrednosti, MCGYVER obećava visoku proizvodnju mleka, vrlo laka teljenja i vrhunsku konformaciju. Idealan je bik za štale sa robot mužom.

Bez obzira na visok genetski kvalitet ovih bikova, prilikom korišćenja njihovog semena, jako je važno koristiti ih oprezno, planski i u grupama. U grupama treba da bude barem 3 različita bika, poželjno je da ih ima 5, mogu se koristiti istovremeno i genomski i progeno testirani. Pouzdanost genomskih testova je niža od pouzdanosti testova progeno testiranih bikova. Postoje primeri kada su genomski bikovi podbacili (REHAGEL), međutim, postoje i primeri kada su bikovi prevazišli očekivanja njihovog genomskog testa naprimer POLARSTERN. Cilj ovakvog načina planskog parenja je podela selekcijskog rizika koji sa sobom nosi korišćenje bikova sa nižom pouzdanošću testa.

 

Vladan Ćirić, oktobar 2020