Alta COW WATCH

Pratite estrusni ciklus, zdravstveno stanje i ponašanje vaših životinja 24 sata 7 dana u nedelji sa Alta COW WATCH sistemom.

Alta COW WATCH koristi tagove za vrat i tagove za nogu životinja koje se posmatraju. Obe opcije pružaju dvdesetčetvoročasovnu detekciju estrusa kako bi Vam pomogli da osemenite krave ili junice u pravom trenutku. Tag za vrat prati i konzumaciju hrane i preživanje, dok tag za nogu prati vreme koje krava provede ležeći i stojeći. Informacije koje dobijamo o konzumaciji hrane ili o aktivnosti krava nam pomažu da ranije otkrijemo moguće zdravstvene probleme i na taj način sprečimo smanjenu proizvodnju mleka i smanjimo dodatne troškove lečenja.

Alta COW WATCH je više od sistema za praćenje estrusa, koristeći ga, možete biti mirni i sigurni da se zdravstveno stanje i ponašanje vaših životinja prati u toku celog dana. Na telefon, personalni računar i/ili tablet stižu obaveštenja o životinjama koje su u estrusu ili čije je zdravstveno stanje potrebno proveriti.

SEMEX PK BB kao predstavnik kompnaije Alta Genetics stvara dugoročna partnerstva nudeći dodatne usluge svojim klijentima. Usmereni smo na povećanje profitabilnosti svake farme i svakog stada pojedinačno. Genetskog napretka nema bez steonih krava. Stoga su dobri reproduktivni rezultati veoma važni. Alta COW WATCH je najbolji način da ih postignete. Sistem pruža informacije koje koristite kako bi doneli najbolje moguće operativne odluke za Vašu farmu i iz vaših krava izvukli genetski maksimum.

Alta COW WATCH sistem je dostupan u Srbiji, za više informacija kontaktirajte nas telefonom ili emailom OVDE.